Statlig förvaltning måste bli mer effektiv för att stödja innovationsklimatet – PRV är på rätt väg

Idag på frukostmöte hos IVA presenterade Christina Lugnet, GD Tillväxtverket  och Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län en mycket intressant analys och förslag på hur vi som jobbar inom staten kan bli mer effektiva för att stödja innovationsklimatet.

Christina Lugnet inledde mötet som hade temat ”Hur kan en effektivare statlig förvaltning bidra till ett bättre innovationsklimat”. Hon beskrev tre huvudområden bland vilka de har gjort observationer där förbättring måste ske:

  1. Regeringsstyrning – Man ifrågasatte om myndigheterna styrs så effektivt som de borde. Sker rätt resultatredovisning?
  2. Drivkraften till förändring – här diskuterades de svaga incitament som finns för myndigheter att förändras.
  3. Förändringsarbete inom myndigheter – Här nämner man att krismedvetenheten bland myndigheter är låg. Många tror att en statsförvaltning ska förvaltas. Detta stämmer inte längre, vi behöver förändring för att anpassa oss till efterfrågan.

Jag vill här spinna vidare på punkt tre ovan. Christina påpekade att man idag förändrar en myndighet utifrån det som man själv tror marknaden behöver. Här lyfter Christina fram vikten av att utveckla myndigheter efter den efterfrågan marknaden har.

En annan reflektion jag gör är att det känns konstigt att detta ens måste lyftas fram. Jag har tidigare arbetat inom olika företag inom svenskt näringsliv, där är det självklart att det är kundernas behov som styr verksamheten. Att kunderna måste vara i centrum är för mig en självklarhet.

Jag kan dock förstå att det här beteendet finns hos myndigheter för även vi på PRV jobbar med att öka kunskapen och förståelse för kunden och deras behov. Att vi har förstått att detta är oerhört viktigt betyder inte att vi är fullärda ännu, men vi är på god väg.

Jag måste stolt få framföra hur vi på PRV   hela tiden försöker lyssna på våra kunder och så tidigt som möjligt integrera dem i vårt arbete för att anpassa våra processer och tjänster till dem.

Paula Lembke, Marknads- och försäljningschef, PRV

Kommentarer inaktiverade för Statlig förvaltning måste bli mer effektiv för att stödja innovationsklimatet – PRV är på rätt väg

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.