Patent i media – hjälpmedel för barnmorskor granskat av PRV

DN skrev i torsdags om Sonia Gustavsson, en uppfinningsrik sjuksköterska som utvecklat ett enkelt men viktigt hjälpmedel för barnmorskor.

På alla nyfödda barn tas ett blodprov, för att ge svar om barnets hälsa. Detta tas under stor tidspress ur barnets navelsträng, som är liten, tunn och hal. Risken för att nålen ska glida och sticka bredvid, i handen på den som håller i navelsträngen är överhängande. Genom sin enkla plasthållare har Sonia Gustavsson skapat både ett verktyg för att hålla fast navelsträngen och ett skydd för sjuksköterskans hand – sticker man bredvid sticker man i plastmaterialet. Verktyget har hon döpt till Stick Stop.

En nationell patentansökan lämnades in till PRV i januari 2010 och bedömdes av gruppen som har hand om uppfinningar inom medicinteknik.

Tre frågor till patentingenjören som handlade patentansökan:
 Du har läst artikeln i DN, tycker du att uppfinningen beskrivs på ett sätt som liknar det som framkom i patentansökan?

– Ja, den är beskriven precis som jag uppfattade den. De verkar inte ändrat något alls under tillverkning och lansering.

 Hittade du många verktyg som liknande Stick Stop när du gjorde granskningen?

– Nej, och det tyckte jag själv var nästan konstigt faktiskt. Det är en så enkel, egentligen självklar, konstruktion som löser två påtagliga problem i ett slag. Blev förvånad över att sjukhuspersonal över hela världen bara lägger navelsträngen i handen och försöker sticka den, verkar ju ganska halt och svårt, och tänk vilken smittrisk!

 Du har själv barn och väntar ett till, tror du att ett sådant här verktyg kan komma till nytta under de snabba minuterna efter förlossningen?

– Efter att ha satt mig in i problematiken teoretisk, så visst, absolut! Den verkar fylla ett stort tomrum. I praktiken vet jag att efter mina egna förlossningar hade jag bara ögon för nyfödingen och ingen som helst koll på vad all personal fixade med. De hade nog kunnat göra vad för konstigheter som helst utan att jag reagerat på det. Men jag ska försöka kolla efter den den här gången!

Cecilia Hessel, Enhetschef, Material- och Kemiteknikenheten, Patent- och registreringsverket

2 kommentarer

Under patent

2 svar till “Patent i media – hjälpmedel för barnmorskor granskat av PRV

  1. Allan Christiansen

    Att Sonia skulle ensam ha arbetat fram denna produkt är ren lögn denna produkt var något som jag och Sonia arbetade fram tillsammans.Men när det skar sig mellan oss så erbjöd Sonia mig 100 000 kr som jag avböjde med motivering att först skulle det värderas. Jag kommer nu att driva detta vidare för jag kan bara inte acceptera att bli lurad på detta vis.Jag har försökt att kontakta Sonia men har bara mötts av tystnad vilket gör mig frustrerad då hon i artikel efter artikel fortsätter att komma med rena lögner. Rätt ska vara rätt och jag hade aldrig själv gjort detta mot Sonia utan är man två om en sak så är man.

  2. Hej Allan,
    Tack för din kommentar.
    Vi driver den här bloggen för att lyfta frågor om immaterialrättens betydelse i allmänhet. Här valde jag ett exempel på patent som uppmärksammats i media, som jag tyckte var intressant. PRVbloggen är inget forum för att diskutera enskilda meningsskiljaktigheter kring uppfinningar eller enskilda ärenden.
    Vänliga hälsningar Cecilia