Med kundens perspektiv i centrum

När vi på PRV utvecklar tjänster är vi angelägna om att de bottnar i direkta kundbehov. Det är väldigt centralt. För att sätta oss in de behov och önskemål som finns arbetar vi bland annat med kundbesök, mässor, seminarier och inspirationsmöten – vilket var fallet i torsdags. Då bjöd Design- och varumärkesavdelningen in till ett första inspirationsmöte. Under mötet deltog representanter från SPOF, SIPF, Svenskt Näringsliv, SEPAF och Svenska Uppfinnareföreningen.

I torsdags berättade juristchef Anne Gustavsson om den nya varumärkeslagen som träder i kraft den 1 juli i år. Hon berättade om hur vi tolkat den nya lagen utifrån ett kundperspektiv; utifrån vilka förbättringar vi kan se för våra kunder. Under mars kommer PRV att hålla en kurs i ämnet. Kursen är öppen för alla att anmäla sig till.

Anne berättade också om förslaget på nya generiska toppdomäner. Det är viktigt att alla varumärkesinnehavare förstår vad detta kan innebära. På ICANN:s webbplats finns en hel del information men den kan vara lite svår att ta till sig. Därför har vi lagt ut en förenklad version prv.se med nyttiga länkar till ytterligare information inom detta ämne.

Vidare berättade Jan Ekengren om de förbättringar som nu genomförs i e-tjänsten Varumärkesansökan. Dessa ändringar har sitt ursprung i inkomna kundsynpunkter. Han berättade också om den nya e-tjänsten Svensk varumärkes förnyelse.

Deltagarna på mötet hade med sig frågor, förslag och synpunkter från sina medlemmar. De diskuterades och besvarades i möjligaste mån men framförallt tog vi till oss av synpunkterna. Deltagarna passade också på att fråga en hel del om hur de olika delarna i lagen kunde tolkas.

Sammanfattningsvis var mötet mycket uppskattat av både oss från PRV och av representanterna från de olika intresseorganisationerna. Därför bestämdes det att detta var ett forum som vi alla ville fortsätta att träffas inom.

På inspirationsmöten som detta passar vi på att prova nya idéer och ge information om vad som är på gång inom områdena varumärke och design. Syftet är att få återkoppling och förslag på nya tjänster men också att nå ut med viktig och aktuell information. Kunddialogen är central. Jag vill passa på att tacka för ett givande och inspirerande möte. På återseende!

/Helena Morgonsköld, avdelningschef på Design- och varumärkesavdelningen

Kommentarer inaktiverade för Med kundens perspektiv i centrum

Under design, immaterialrätt, varumärke

Kommentarer inaktiverade.