Namn som lyfter lönsamheten, del 1

Som namnstrateg får jag ofta frågan om vad som är ett bra namn och hur man ska tänka när man ska skapa ett produkt- eller ett företagsnamn. Här har jag satt ihop några tips som ger en bra utgångspunkt för namnskapandet.

1) Högt eller lågt i varumärkeshierarkin.

Inom namngivning är det självklart att ta hänsyn till var någonstans i varumärkeshierarkin som namnet ska passa in och hur det övriga sammanhanget ser ut. Ett huvudvarumärke ska vara unikt och inte beskrivande. Ett varumärke som ligger längre ner i hierarkin ska däremot vara mer tydligt.

2) Förväntad livscykel.

Det är också bra att ha varumärkets förväntade livscykel i åtanke. Om målet är en lång livslängd bör man välja ett namn som är mer unikt. Med unikt menar vi att det är ett namn som vi inte upplever att vi har sett förut och som inte redan används i branschen.

3) Lätt att uttala och stava.

En produkt, tjänst eller ett företag bör ha ett namn som är lätt att säga på de språk som talas på målmarknaderna. Namnet bör även vara lätt att stava, eftersom det exempelvis underlättar sökningar på Internet.

4) Äganderätt.

För att ett namn verkligen ska vara långsiktigt måste det också vara möjligt att äga, så att det går att bygga värde i varumärket. Ett varumärke som man har äganderätt till är en egendom som är svårare för andra att snylta på.

Läs mer nästa tisdag!

Katarina Sverdrup, namstrateg Eqvarium AB

Kommentarer inaktiverade för Namn som lyfter lönsamheten, del 1

Under varumärke

Kommentarer inaktiverade.