EU-domstolen säger nej till patentdomstol

Sommaren 2009 enades EU:s ministerråd preliminärt om ett gemensamt patentdomstolssystem. Upplägget innebar att tvister om blivande EU-patent och andra europeiska patent som meddelats av Europeiska patentverket (EPO) skulle prövas av en överstatlig domstol.

Utkastet till överenskommelse skickades till EU-domstolen i Luxemburg för att den skulle ta ställning till om den nya specialdomstolen var förenlig med EU:s grundläggande fördrag.

Den frågan har EU-domstolen i dag svarat nej på. Det kärva beskedet är att den tilltänkta patentdomstolen skulle rubba fördelningen av befogenheter mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna, en maktbalans som är nödvändig för att EU-rättens innersta natur ska kunna värnas.

Läs mer i EU-domstolens pressmeddelande.

Hur EU-domstolens ställningstagande kommer att påverka planerna på ett s.k. enhetligt (unitary) patent i Europa går i dag inte att förutse. En första signal kan komma redan den 10 mars då EU-ministrarna i Konkurrenskraftsrådet träffas igen.

Per Holmstrand, chefsjurist på PRV

Kommentarer inaktiverade för EU-domstolen säger nej till patentdomstol

Under Okategoriserade

Kommentarer inaktiverade.