EU-ministrarna går vidare med patent

Vid sitt möte i dag den 10 mars beslutade EU-ministrarna i det s.k. Konkurrenskraftsrådet att inleda fördjupat samarbete mellan 25 medlemsstater om ett enhetligt (unitary) patent (f.d. EU-patentet).

Ministrarna lät sig alltså inte störas av att EU-domstolen tidigare i veckan förklarade att den tilltänkta specialdomstolen för patenttvister inte var förenlig med unionens grundläggande fördrag. EU-domstolens utlåtande ska nu analyseras noga och inriktningen är att det ska utarbetas ett nytt förslag till domstolsordning som uppfyller användarnas krav och är förenlig med fördragen.

Redan i slutet av mars väntas förslag till förordningar för det enhetliga patentskyddet och dess översättningsregim.

/ Per Holmstrand, chefsjurist PRV

Kommentarer inaktiverade för EU-ministrarna går vidare med patent

Under patent

Kommentarer inaktiverade.