Finland öppnar för patentansökningar på engelska

I veckan beslutade Finlands riksdag preliminärt att dels godkänna Londonöverenskommelsen, dels tillåta engelska i nationella patentansökningar.

Den finska patentlagen ska nu ändras så att europeiska patent kan valideras med engelska översättningar enligt samma modell som Sverige tidigare har valt. Dessutom ska det bli möjligt att lämna in en nationell patentansökan på engelska. Det ska räcka med att sökanden översätter patentkraven och sammandraget till nationellt språk – finska eller svenska – innan ansökan blir offentlig. En sökande som gett in sin ansökan på engelska ska ha rätt att få också myndighetens beslut på engelska.

Allt talar för att det är ett riktigt steg som Finland tar. För ett par år sedan införde Nederländerna en möjlighet för sökande att ge in patentansökningar på engelska och direkt ökade antalet ansökningar med cirka 15 %. Detta var under brinnande finanskris då antalet ansökningar sjönk drastiskt hos nästan alla andra patentmyndigheter. Sambandet mellan språkreform och patenteringsaktivitet är alltså rätt tydligt.

Man kan därför hoppas att Sverige följer Finlands och Hollands exempel. PRV har flera gånger begärt att Regeringen tar initiativ till ändring av patentlagen. Även bl.a. organisationen Svenskt Näringsliv, Företagarna och ingenjörsföreningen SIPF har skrivit till de berörda departementen och föreslagit att patentansökningar till PRV ska kunna ges in och behandlas på engelska utan krav på fullständig översättning till svenska.

Det känns som att tiden är mogen.

Per Holmstrand, chefsjurist PRV

1 kommentar

Under patent

Ett svar till “Finland öppnar för patentansökningar på engelska

  1. Rune Näsman

    Detta kommer att stärka finska patentverkets ställning och därmed dess bidrag till det inhemska näringslivets utveckling!

    Finland är före oss med ett mycket klokt ställningstagande, som också är den naturliga följden av Londonöverenskommelsen (LÖK). LÖK innebär att svenska nationella patent, liksom finländska och andra, meddelade av det europeiska patentverket endast behöver ha patentkraven på nationellt språk. De europeiska patenten ger samma rättigheter i Sverige som patent meddelade av svenska patentverket. Det är en logisk inkonsekvens att de sistnämnda patenten också måste ha, den ofta mycket omfångsrika, beskrivningen på svenska. Kostnaden för översättning och för handläggning på svenska gör att patentsökande undviker den nationella vägen till förmån för den europeiska. Det skulle gynna svensk industriell utveckling om svenska patentverket blev mer attraktivt genom en språkreform. Detta gäller inte minst svenska uppfinnare och små och medelstora företag som även fortsättningsvis vill göra sina ansökningar på svenska.

    Språkfrågorna är ju vanligen mer komplicerade i Finland än i Sverige och likväl är detta möjligt där! Det är svårt att tro att det i Sverige skulle finnas konstitutionella hinder eller övergripande agstiftning som lägger hinder i vägen för samma reform i Sverige.