Roligare med bra processer

Namngivning är en interdisciplinär fråga, vilket innebär att frågan angår flera avdelningar på företagen. Utöver marknadsavdelningen vill bland andra jurister och ledning vara med och tycka till. Projekten blir ofta ryckiga på grund av bristande kommunikation mellan de olika intressenterna och projekten kan komma att präglas av otydlighet om vem det är som faktiskt bestämmer.

I början av en process frågar vi alltid vem eller vilka det är som fattar beslut i namnfrågan. I nio fall av tio svarar kunden: Det gör vi i namngruppen! Men det brukar inte vara hela sanningen när det väl kommer till kritan.

För oss på Eqvarium är det självklart att ett framgångsrikt namngivningsprojekt består av kreativt arbete som sker inom ramen för väl fungerande processer. Förankringsarbetet är till exempel en otroligt viktig del av vårt jobb. Saknas en process för förankring blir det svårt att fatta beslut, projektet flyter inte på smidigt och det blir lätt att tidsplan och budget spricker. Saknas fungerande processer kommer ofta viktiga frågor att hanteras under tidspress precis före lanseringsdatumet.

Traditionellt sett har interna namngivningsprocesser på företag inte varit integrerade i de egna arbetssätten på ett bra sätt. På senare tid har vi dock noterat att det håller på att förändras. På så vis slipper företagen flaskhalsar och friktion i namngivningsprojekten och arbetet blir snabbare, effektivare och roligare.

Katarina Sverdrup, namnstrateg Eqvarium AB

Kommentarer inaktiverade för Roligare med bra processer

Under varumärke

Kommentarer inaktiverade.