Långväga besök på PRV

Det är väldigt roligt att ännu en gång få vara involverad i en kurs för beslutsfattare från utvecklingsländer.

25 deltagare från 17 länder har kommit till Stockholm och PRV för att under tre veckor undersöka på vilket sätt immaterialrätt kan bidra till ekonomisk utveckling. Kursen utgör bara en del av ett utbildningsprogram som sträcker sig över nära ett år. Programmet finansieras av Sida och genomförs i samarbete med FN-organet för immaterialrätt, WIPO (World Intellectual Property Organisation).

Deltagarna har ett intensivt schema, med medverkan av experter från PRV, andra myndigheter, organisationer och företag och under kursen avhandlas förutom immaterialrätt, även internationell förhandling och projektstyrning.

Hela programmet består av ett förändringsprojekt som varje deltagare har i sitt hemland. Före ankomsten till Stockholm startas och förankras projektet. Under kursen ska projektet utvecklas och efter kursen kommer var och en att arbeta vidare med sitt projekt. Kursveckorna i Stockholm utgör alltså bara en del av hela programmet. Avslutningsvis hålls en uppföljning ett halvår efter kursen där deltagarna redovisar sina resultat och hur de ska arbeta vidare med sina projekt.

En annan mycket viktig del, för att inte säga den viktigaste, är utbyte av kunskap och erfarenhet mellan kursdeltagarna, och det nätverk av kontakter över världen som man har med sig hem.

Eftersom vi lever i en globaliserad värld är inte immaterialrätt en fråga som kan begränsas till det egna landets gränser. Det finns en obalans mellan den industrialiserade delen av världen, där man har jobbat med dessa frågor länge, och utvecklingsländerna, där regelsystemet i många fall bara har några år på nacken. Jag är övertygad om att ökad kunskap och möjlighet att ta del av andras erfarenheter är en förutsättning för att kunna ta ställning till de möjligheter och svårigheter som immaterialrättsystemen medför.

Det är därför det känns rolig att få vara involverad i en kursverksamhet där vi gör just detta.

/ Cecilia Hessel, PRV

Kommentarer inaktiverade för Långväga besök på PRV

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.