Nya förslag från EU-kommissionen om enhetligt patent

Den 10 mars i år beslutade ministrarna i EU:s Konkurrenskraftsråd att godkänna s.k. fördjupat samarbete om enhetligt patent mellan 25 av unionens 27 medlemsstater.

I går, den 13 april, kom EU-kommissionens förslag till två förordningar som syftar till att genomföra det fördjupade samarbetet.

Den ena förordningen innehåller grundläggande regler om att ett europeiskt patent som meddelats av EPO ska kunna ha enhetlig verkan för de 25 samverkande länderna. Praktiskt ska krävas att patenthavaren gör en begäran om detta inom en månad från det att EPO har offentliggjort att patentet meddelats. Årsavgifter för enhetliga patent ska betalas direkt till EPO.

Enligt Kommissionens förslag ska det enhetliga patentet introduceras utan att några ändringar i Europeiska patentkonventionen (EPC) behövs. Detta upplägg som tar stöd i avdelning IX i EPC kan nog överraska en och annan. Det innebär bl.a. att det gamla förslaget att ansluta EU till EPC överges. Det återstår att se om majoriteten av de 25 länderna är med på en sådan lösning.

Det andra förordningsförslaget gäller i vilken utsträckning översättningar ska krävas. Förslaget lägger fast att inga översättningar ska göras av de europeiska patent som får enhetlig verkan för de 25 länderna. Under en övergångsperiod ska dock patent som meddelats på franska eller tyska översättas till engelska, och patent som meddelats på engelska översättas till ett valfritt EU-språk. Övergångstiden ska inledningsvis vara 6 år, därefter omprövas och definitivt upphöra senast 12 år efter det att förordningen började tillämpas. Översättningarna ska inte ha någon rättslig verkan utan bara tjäna för information.

Ett nytt förslag om gemensam europeisk domstol för patenttvister har aviserats men ännu inte kommit. Ett tidigare förslag diskvalificerades tidigare i vår av EU-domstolen som oförenligt med unionsfördragen.

De båda patentförordningarna som nu kommit skulle i och för sig kunna godkännas innan domstolsfrågan har lösts. Det är dock inte sannolikt att förordningarna börjar gälla innan det finns på plats ett regelpaket som omfattar också en domstolslösning. I annat fall skulle tvister om det enhetliga patentet få prövas av nationella domstolar, och det är europeisk industri starkt emot.

Fortsättning följer alltså.

Per Holmstrand, chefsjurist PRV

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

2 kommentarer

Under patent

2 svar till “Nya förslag från EU-kommissionen om enhetligt patent

  1. Ping: Nyskapande och banbrytande år 2020 | PRVbloggen

  2. Ping: Ännu ett steg närmare EU-patent | PRVbloggen