Vad kan man ha patent till?

Den frågan har många svar. Det mest självklara svaret är att patent ger uppfinnaren en tidsbegränsad ensamrätt till att tillverka, använda och marknadsföra sin patentskyddade uppfinning. Men man kan ha patent till så mycket mer än så! Man kan använda patent för helt andra ändamål än just patent. Varför inte använda patentinformationen som en hjälp för att fatta mer välgrundade affärsbeslut?

Ett unikt statistiskt underlag
Ett patent kan ses som ett dokument med en utförlig beskrivning av en teknik. Dessa dokument blir offentliga 18 månader efter ansökningsdagen. Antalet dokument med utförligt beskriven teknik som är offentligt tillgängliga räknas i tiotals miljoner. Dokumenten finns tillgängliga via olika publika databaser (exempelvis esp@cenet och Svensk Patentdatabas). Alla patent är systematisk inordnade i databaserna efter vilken typ av teknik de tillhör. Dessutom bär varje patent med sig information om vem som är uppfinnare, vilket land uppfinnaren kommer ifrån, vilka länder patentet sökts i, var första ansökan lämnades in, bland annat.

Den samlade informationen utgör ett helt unikt statistiskt underlag för teknikutveckling över tid. Är du exempelvis intresserad av att veta hur många patentansökningar på hästskor som lämnades in under åren 1995 – 1998 så går det att ta reda på.

Historien skvallrar om framtidens teknikutveckling
På PRV ser vi stor potential i informationsunderlaget. Ett exempel på det är Foreseeker, där vi har gått steget längre än till att plocka fram tillgänglig data.

Med hjälp av anpassade matematiska modeller kan vi göra en prognos av en given tekniks utveckling i framtiden. Utifrån historiska data prognostiserar modellerna om tekniken är i början av sin utveckling eller kanske i stort sett har nått sitt slut. Det går att dra slutsatser om när i tiden vidareutvecklingen av den givna tekniken kommer att avstanna. Som du förstår så handlar det nu inte längre om patent, utan om utveckling av teknik.

Teknikutveckling som grund för strategiska beslut
Varför tycker vi att det här är så intressant? Vi bedömer att det finns ett behov hos företag som står inför strategiska beslut om satsningar på teknikutveckling att kunna göra framtidsprognoser. Kanske står man vid ett vägskäl. Vidareutveckla materialet i hästskorna eller satsa på sömmarna? Köpa upp ett företag som utvecklar hästskomaterial eller ett företag som utvecklar spik att fästa hästskorna med? Att i dessa situationer ha tillgång till ett underlag som tydligt visar vart teknikutvecklingen är på väg gör det möjligt att fatta ett mer välgrundat beslut. Det kan man ha patent till.

Vad skulle du vilja använda patentinformationen till?

/Cecilia Hessel, enhetschef på PRV:s Material- och Kemiteknikenhet

Kommentarer inaktiverade för Vad kan man ha patent till?

Under immaterialrätt, patent

Kommentarer inaktiverade.