Är bristande kunskap oroväckande?

Det finns många verksamheter vars hela raison d’être är hantering av immaterialrättigheter. Särskilt vanligt är det i de så kallade kreativa näringarna. För dessa verksamheter är det så krasst att de utan någon form av rättigheter helt enkelt inte har någon verksamhet alls. I en del fall väljer de att kliva av från vissa rättigheter, såsom kanske upphovsrättigheter, men väljer att strategiskt arbeta med andra, såsom varumärkesrättigheter.

Eftersom deras verksamhets hela existens är kopplat till hanteringen av rättigheter vore det lätt att tro att företag i de kreativa näringarna är de som kan mest, och gör mest, på immaterialrättsområdet. En OECD-rapport på temat ”SME Innovation and Management of Intellectual Assets in Selected Creative and Manufacturing Industries” visar dock att så inte är fallet.

Jag har varit ansvarig för delen i rapporten som handlar om de nordiska länderna. Inom ramen för arbetet med rapporten genomfördes expertintervjuer, enkätundersökningar och inte minst fallstudier. Rapporten, som i en egen nordisk version återfinns på KreaNords hemsida, visar en bild av att många företag i de kreativa näringarna har en bristande kunskap om immaterialrätt. De saknar även resurser – inklusive resurser att skaffa sig kunskap. En sak som ter sig oroväckande är också att många verksamheter saknar förståelse för den strategiska betydelsen av olika val som de gör på immaterialrättens område.

OECD-projektet var inriktat på att se hur det faktiskt är. En fråga som är väl så intressant att besvara är varför det ser ut som det gör. Denna fråga är nu föremål för ett nytt projekt, denna gång på nordisk basis. Alla som vill komma med synpunkter får gärna höra av sig!

Christina Wainikka, jur dr och MBA, Wainikkas Innovationsbyrå

Kommentarer inaktiverade för Är bristande kunskap oroväckande?

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.