CPC – ett nytt patentklassystem?

I oktober beslutade EPO och USPTO att samarbeta om ett gemensamt klassystem, byggt på EPO:s interna system ECLA. ECLA är ju sedan länge något av en industristandard, så den utvecklingen är naturligtvis av stor betydelse för branschen, speciellt eftersom de fem stora patentverkens gemensamma program för att utveckla IPC (det Internationella Patentklassystemet) verkar har tappat farten.

Flera möten har hållits om projektet och nu har det börjat klarna vad förändringen innebär. Det är ett mycket ambitiöst program, som syftar till att i grunden göra om ECLA till CPC (Cooperative Patent Classification), ett mer kvalitetssäkrat och IPC-anpassat system. Dessutom ska det gå fort – planen är att det nya systemet ska vara i drift redan 1 januari 2013! Under 2011 och 2012 ska ECLA gås igenom, pågående förändringar avslutas och unika lösningar rensas bort. Speciella tillämpningsregler kommer att dokumenteras och en enorm utbildningsinsats ska genomföras vid USPTO.

CPC kommer i sig inte att lösa problemen med sökning i den lavinartade floden av patentdokument från Asien, men man får hoppas att även patentverken i Fjärran Östern ansluter sig. Det kommer naturligtvis att vara en stor förenkling för användarna ifall USPTO överger sitt unika egna klassystem och sin halvhjärtade inställning till IPC, och i stället anstränger sig för att seriöst använda ett IPC-baserat system. PRV använder idag ECLA, och kommer naturligtvis att övergå till CPC.

Anders Bruun, PRV

Kommentarer inaktiverade för CPC – ett nytt patentklassystem?

Under patent

Kommentarer inaktiverade.