Rådgivare lär sig mer om immaterialrätt

PRV arrangerade i förra veckan en IPR utbildning för företagsrådgivare från Enterprise Europe Network (EEN). Vi var 23 rådgivare från hela landet som fick en viktig kompetenshöjning kring IPR som är viktigt för oss så vi kan stödja SMEs i Sverige på ett professionellt sätt.

Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen.

Kursen var en grundutbildning i immaterialrätt, anpassad för oss som arbetar inom Enterprise Europe Network men som naturligtvis också kan passa andra innovationsrådgivare.

Under kursen fick vi lära oss grunderna om de tre industriella skydden patent, varumärke och design. En expert på kommersialisering av IPR presenterade också hur man använder immaterialrätter för att göra bättre affärer. Slutligen presenterade EEN-arbetsgruppen IPR praktiska IP-verktyg, checklistor och övningar som hjälper oss som EEN:are ute på fältet.

Christina Nordström, PRV, är medlem i EEN-arbetsgruppen för IPR och har starkt bidragit i utvecklingen och genomförandet  av denna IPR kurs.

Vi ser ett behov av andra IPR kurser framöver för våra EEN rådgivare, till exempel hur man söker teknisk och affärsmässig information i IP-databaser. Viktig information i samband med licenser och när man ska bedöma nyhetsvärdet av produkter.

Rolf Andersson, projektledare på Acreo AB

Kommentarer inaktiverade för Rådgivare lär sig mer om immaterialrätt

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.