Vem ska bestämma vad forskningen ska fokusera på. Staten, företagen eller forskarna själva?

Det var en av frågorna som ställdes i tisdagsmorgonens paneldiskussion anordnad av RISE (Reseach Institutes of Sweden) – ett nätverk av forskningsinstitut. Temat för diskussionen var att Sverige behöver både spetsforskning och entreprenörskap och balansen mellan dessa. Paneldiskussionen handlade om vem som ska styra inriktningen på forskningen – staten, industri och företag eller forskarna själva. Panelen delade i stort sett statssekreterare Peter Honeths uppfattning (Utbildningsdepartementet) att universitet och högskolor ska ägna sig åt vad man kallar för grundforskning medan andra, typ forskningsinstituten, ska vara de som ägnar sig åt mer behovs- eller företagsdriven forskning. De flesta delade hans uppfattning men undrade om inte samhällets behov och marknadens efterfrågan borde beaktas mer för att skapa ett större samhällsvärde i forskningen och ge mer ”matnyttig” utdelning för de pengar som staten investerar i universitets och högskolors forskning. Och jag måste säga att det har jag nog också tyckt ibland, men när jag lyssnar på skälen till varför man inte ska styra den mer grundläggande forskningen ändrar jag min uppfattning – vem ska då komma fram med de banbrytande upptäckterna och det nya tänket som ligger till grund för framtida utveckling, om all forskning ska relatera till de behov vi har och tror att vi har idag? Var kommer då framtiden in? En sak är säker, vi måste se till att hålla en balans och hittills har vi i Sverige varit bra på den balansen och det är en av orsakerna till att vi är ett av världens mest innovativa länder.

Susanne Ås Sivborg, PRV:s Generaldirektör
Från Visby och Almedalen.

Kommentarer inaktiverade för Vem ska bestämma vad forskningen ska fokusera på. Staten, företagen eller forskarna själva?

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.