Innovation igen

Almedalen - Visby

Diskussioner om innovationspolitiken från Almedalsveckan.

Ja, så börjar man nästan känna efter två dagar i Almedalen i innovationens tecken. Nu beror det givetvis på att jag har valt att gå på de seminarier som handlar om just innovation men nog känns det som om innovation är lite av ett modeord just nu. Och visst finns det mycket att prata om. Sverige är till exempel ett av världens mest innovativa länder trots att vi investerar mindre del av BNP i forskning och utveckling än många andra länder. Och så har vi så svårt att skapa tillväxt ur alla de innovationer vi tar fram. Vad kan det bero på? Ja, det är en fråga som man sökt svaret på i de flesta av seminarierna som har haft innovation som huvudtema. Har jag själv fått svaret på den frågan? Egentligen inte. Det är många faktorer som spelar in, till exempel bristen på fördelar eller ”morötter” för investerare, en viss inbyggd ovilja hos oss svenskar att ta risker, rädslan för att inte lyckas – det är inte okej att inte lyckas – och bristen på kompetens, kunskap och förståelse för vad det handlar om att starta, driva och utveckla företag. Det är bara några exempel på de hinder som många känner inför steget att utveckla sitt företag. Jag ser från mitt perspektiv att just bristen på kunskap kan vara en viktig faktor som spelar in. Man kan tycka att det borde vara relativt enkelt att lösa men det är en fråga om tid, pengar och resurser, vilket framförallt de små och medelstora företagen saknar. Flera diskussioner landade i att just detta är huvudanledningen till att många av alla de start-ups som finns aldrig växer och utvecklas till de medelstora företag som Sverige har brist på, det vill säga de företag som har potential att bli våra nya storföretag.

Susanne Ås Sivborg, PRV:s Generaldirektör
Från Visby och Almedalen.

Kommentarer inaktiverade för Innovation igen

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.