Unik data ger inblick i innovationsprocessen

Tillväxtanalys har nyligen utkommit med en rapport om hur den kommersiella användningen av svenska forskningsresultat kan öka. Tidigare har dessa uppgifter varit begränsade.

Rapporten beskriver en ny och unik källa till information av antalet uppfinningar och dess utveckling över tid. Det innebär att statistik över uppfinningar som patenteras kan produceras. Tillväxtanalys rapport beskriver materialet som sammanställts i en databas där uppfinnare med svensk adress i europeiska patent länkats samman med registerdata på individer.

Materialet omfattar 18 489 unika uppfinnare mellan åren 1978-2009 med 64% matchade uppfinnare. I rapporten har det bland annat slagits fast att den genomsnittlige uppfinnaren är 44 år och andelen kvinnliga uppfinnare uppgår till cirka 7%. Över 80% av uppfinnarna har högskoleutbildning och mer än 20% har forskarutbildning.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Unik data ger inblick i innovationsprocessen

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.