Immaterialrättens värde växer i Kina

Häromdagen läste jag Joe Olssons artikel om Kina som en innovativ nation med stor behållning. Kinas syn på immaterialrätt är under förändring.

Kinas syn på immaterialrätten har nyligen förändrats och är fortfarande under stor utveckling. För bara 25-30 år sedan hade man ingen möjlighet att skydda sina investeringar i forskning och utveckling i Kina överhuvudtaget. Det ledde till att väldigt få företag var intresserade av att göra investeringar i Kina. I dag har Kina ett etablerat skyddssystem för intellektuella tillgångar som i mångt och mycket bygger på det system vi har i Europa. Det har byggts upp på bara 25 år och lagstiftningen finns på plats.

Däremot är möjligheterna att försvara sig fortfarande inte på den nivå som vi tycker att den borde vara på. Det har flera orsaker, kulturen och värderingarna skiljer sig i mångt och mycket från våra värderingar.

Historien visar att ett land behöver utveckla sin egen innovationsförmåga för att industriell och ekonomisk utvecklingen ska fortsätta. Ett fungerande immaterialrättssystem är en nödvändighet för utvecklingen av innovativ industri och ekonomisk tillväxt. Det har Kina också insett. Det tar tid att ändra en hel kultur, framförallt när man får inkomster, stora inkomster, genom att agera på ett annat sätt. Jag tror att vi får fler anledningar att fundera över Kinas framtida roll inom alla områden och se vilka möjligheter det kan skapa för andra länder och industrier.

Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör PRV

2 kommentarer

Under immaterialrätt

2 svar till “Immaterialrättens värde växer i Kina

  1. Tackar – kommer givetvis skicka er artikeln då den är klar!

  2. Det är klart att även Kina måste ha lite skydd för nya uppfinningar för att uppmuntra den inhemska industrin.