Ny informationsplats samlar miljöteknik för ett friskare Östersjön

Igår lanserades resultatet av PRV:s projekt Sea of Inventions, en informationsplats för miljöteknik med fokus på Östersjön. Sea of Inventions innehåller en databas med ungefär 18 000 uppfinningar som kan kopplas till åtgärder som är nödvändiga för att förbättra miljöstatusen i Östersjön. Användarna kan söka bland 47 olika kategorier av teknik och ladda ner information om uppfinningar, kontaktinformation till uppfinnare, områdesstatistik och mycket annat. PRV vill med det här initiativet belysa de många användningsområden som immaterialrättsinformation har. Att enbart använda patentsystemet till att söka patent är inte att utnyttja det maximalt, långt ifrån.

Sea of Inventions kan intresserade få en komplett bild över den teknik som finns tillgänglig för att lösa några av de mest allvarliga problemen med östersjömiljön. Uppfinnare kan använda patentinformation för att styra in sin egen teknikutveckling på rätt spår, hitta konkurrenter, lösningar att vidareutveckla eller samarbetspartners. En miljöchef kan hitta alternativa lösningar på ett miljöproblem istället för att vara hänvisad till befintliga och kanske dyra produkter, hitta icke-kommersialiserad teknik att köpa in. En person som vill investera i miljöteknik kan hitta intressanta objekt eller konkurrenter till objekt hon är intresserad av.

 

Man kan titta på patentstatistik för att försöka förutspå vilka teknikområden som kan komma att bli stora i framtiden. På Sea of Inventions-bloggen har vi tagit upp exempel på detta, t.ex. hur ändrade bestämmelser och krav öppnar upp för tillväxt på områden som haft lägre innovationsaktivitet. Även PRV:s Foreseeker bygger på tanken att patentinformation är ett mycket användbart underlag för affärsstrategiska beslut.

De som vet bäst hur denna information ska göra nytta är uppfinnarna, miljöcheferna och miljöinvesterarna, alltså innovatörerna själva. PRV är en myndighet i innovationssystemet som bäst uppfyller sin roll när den tillhandahåller värdefull information och nyttiga tjänster som hjälper kunder att fatta välinformerade beslut som gör maximal nytta i deras verksamhet. Genom Sea of Inventions hoppas vi inspirera aktörer, vilka de än må vara, att använda sig av immaterialrättsinformation på ett nytt sätt. Eller, för all del, på gamla beprövade sätt.

Tobias Selin, kommunikatör och projektledare på PRV

Kommentarer inaktiverade för Ny informationsplats samlar miljöteknik för ett friskare Östersjön

Under patent

Kommentarer inaktiverade.