Hur kan man licensiera IPR?

I måndags var jag på ett seminarium i Umeå som SNITTS arrangerade. Det handlade om licensiering av immaterialrätter.

På seminariet berättade bland andra Vilhelm Welin som har lång erfarenhet av kommersialisering av idéer, om de viktigaste bitarna för ett framgångsrikt licensavtal, nämligen att licensiering är en affärstransaktion och att licensavtalet är en långsiktig affärsrelation som ska  gynna båda parter.

Jag tyckte att det var särskilt intressant att höra om de krav som ska ställas på en licenstagare och att det är väldigt viktigt att vara väl förberedd inför en licensförhandling då avtalen kan se väldigt olika ut. Ett licensavtal innefattar inte bara hur mycket ersättning innovatören får utan kan även reglera i vilken utsträckning innovatören kan påverka den fortsatta utvecklingen av produkten. Ett bra licensavtal kan vara avgörande för om uppfinningen/idén kommer ut på marknaden.

Jag vill även passa på att dela med mig ett av Vilhelms tips: Som licensieringssugen uppfinnare ska du sträva efter att teckna avtal med ett stort, men inte det största, företaget. Anledningen är att det ofta tar längre tid att teckna licensavtal med de allra största. Det kan ta upp till ett par år av förhandlingar för att komma fram till ett färdigt licensavtal.

Det var ett mycket intressant seminarium, där det blev tydligt att det finns flera sätt att tjäna pengar på sina immaterialrättsliga tillgångar!

/Charlott Galant, Patentingenjör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Hur kan man licensiera IPR?

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.