Bus eller fräscht godis?

Många är vi som stått vid lösgodishyllan på Ica och undrat hur många varv plastskeden varit ner på golvet och vänt. Eller hur många ”provsmakare” som doppat fingrarna i burken? Click Candy heter ett företag som tagit tag i problemet och sökt patent på en godisautomat som matar fram godis genom en knapptryckning. Om detta stod att läsa i Ny Teknik nr 37 i år.

Agneta Seidel, ingenjör på PRV har handlagt ett av ärendena, hur ser nyhetsläget ut?
En roterbar lutande cylindrisk utmatningsbehållare som beskrivs i ansökan, med längsgående inre upphöjningar, utmatningsfack och en krage som förhindrar att godis faller ut, ser inte ut att vara känd sedan tidigare.

Var det svårsökt? Hur gjorde du?
Uppfinningstanken är lätt att förstå och det finns bra klasser för behållare för utmatning av bitformigt livsmedel eller andra bitformiga föremål. Det blev mycket figurgranskning efter behållarens karakteristiska form och lutning.

Hur gick tankarna kring bedömningen?
Ett av de först inlämnade självständiga kraven saknade vissa nödvändiga särdrag. En kollega tipsade om ett tidigare US-patent på en liknande roterande behållare som visserligen inte lutar, men ändå inte skiljer sig väsentligt från de först inlämnade självständiga kraven. När patentkraven hade omformulerats bedömde jag däremot att de kunde godkännas.

Den gamla klassiska tuggummiautomaten med vred, som förut stod innanför dörrarna på precis vartenda snabbköp, löser inte den samma problem?
Jo, den löser hygienproblemet, men den fungerar inte på samma sätt. I uppfinningen roterar behållaren som helhet, så att man undviker relativa rörelser mellan behållare och transportskruv och förhindrar att godisbitar kommer i kläm, fastnar och skadas.

Till sist Agneta undrar jag om du har något tips på bra Halloweenbus?
Haha. Nej, jag har inga bra tips.

/Stefan Hultquist, enhetschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för Bus eller fräscht godis?

Under patent

Kommentarer inaktiverade.