Innovativa företagare ska förbättra hanteringen av immateriella tillgångar

– Rykande färsk kartläggning överlämnas till regeringen i dag. 

Det finns ett stort behov av ökad kunskap inom det immaterialrättsliga området bland Sveriges företagare. Det visar den kartläggning som vi på PRV har gjort tillsammans med Vinnova. Rapporten överlämnas till regeringen i dag.

Med mer kunskap om hur man strategiskt hanterar immateriella tillgångar (patent, varumärken, design, upphovsrätt, know-how) blir företagen mer konkurrenskraftiga.

I kartläggningen, som gjorts på uppdrag av regeringen, ser vi flera viktiga behov hos så väl företagare som affärs- och innovationsrådgivare som arbetar inom det offentliga stödsystemet. Nedan följer ett axplock:

•       En ökad medvetenhet hos svenska små- och medelstora företag om hur hantering av immateriella tillgångar kan bli en affärsstrategisk tillgång.

•       Hur affärs- och innovationsrådgivare kan a) öka sina strategiska kunskaper om immateriella tillgångar och på så sätt bli starkare rådgivare till företagen, b) hur samma rådgivare kan öka insikten om hur immateriella tillgångar skapar värden i företag över tid.

•       Vikten av utbildning med inriktning på immateriella tillgångar för studenter. Det är en avgörande förutsättning för att öka den allmänna kunskapsnivån och därigenom konkurrenskraften i svenska företag på längre sikt.

Nu inväntar vi regeringens reaktion på de förslag som vi lyft fram i rapporten.

/Paula Lembke, Marknadschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för Innovativa företagare ska förbättra hanteringen av immateriella tillgångar

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.