Blöjan som larmar när den blir våt

Tidningen Ny Teknik har uppmärksammat en blöja som larmar när den blir våt. Uppfinningen ligger i att montera en rfid-tag i blöjan. Tagen byter frekvens när den blir fuktig och en detektor i sängen startar ett larm. Utvecklingsbolaget Pampett i Lund har tagit fram tekniken och ett äldreboende har installerat det. 

Uppfinningen gör det möjligt för äldre och dementa med inkontinensproblem att sova bättre. Tidigare har blöjor bytts rutinmässigt flera gånger per natt, oavsett de varit torra eller fuktiga. Det är både störande för bäraren och dåligt resursutnyttjande att byta torra blöjor. Samtidigt vill man naturligtvis så snabbt som möjligt byta en våt blöja.

Pelle Nilsson på Patent- och registreringsverket har handlagt ärendet:

Hur ser nyhetsläget ut på området?
Det finns massvis av liknande fuktlarm för blöjor, så själva uppfinningsidén såsom den beskrivs i artikeln var känd sedan tidigare. Svårigheten har hittills varit att hitta en tillräckligt billig utformning. Det är ju fråga om en engångsprodukt.  

Var det svårsökt? Hur gjorde du?
Det finns väldigt bra klasser på det här området, så det gick relativt smidigt.

Hur gick tankarna kring bedömningen?
En av utföringsformerna av fuktsen sorn som beskrevs i ansökan tyckte jag skiljde sig väsentligt från alla som jag hittade under granskningen. När sökanden begränsade patentkraven till denna så var det därför bara att godkänna.

Stefan Hultquist, enhetschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för Blöjan som larmar när den blir våt

Under patent

Kommentarer inaktiverade.