Dags för små och medelstora företag att ta nya kliv.

Nya arbetstillfällen i Sverige skapas främst inom gruppen små och medelstora företag. För små och medelstora företag som medvetet satsar på att vara innovativa och internationellt konkurrenskraftiga är hantering av immateriella tillgångar en särskild utmaning. Jag menar att även om det generellt är en fördel att kunna vara snabbt anpassningsbar, som litet företag, så saknar det mindre företaget den skalfördel som ett stort företag har när det gäller egna affärsjuridiska resurser. Här finns möjligheter till förbättringar inom det offentliga stödsystemet för att hjälpa små och medelstora företag att ta nya kliv. Det gäller särskilt inom områden där att det finns marknadsmisslyckanden eller stora obalanser mellan små och stora aktörer.

Lars Gustafsson, VINNOVA

Kommentarer inaktiverade för Dags för små och medelstora företag att ta nya kliv.

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.