Vad är Patent Prosecution Highway?

Den 30 november anordnar PRV ett seminarium om Patent Prosecution Highway, en typ av samarbete mellan patentverk som påskyndar ansökningsprocessen för vissa typer av ansökningar.

Med en begäran om förtur enligt PPH kan den nationella fasen av en PCT-ansökan (fullföljd ansökan) få avsevärt kortare handläggningstid. PPH innebär att granskningsarbetet från myndigheten som tog emot PCT-ansökan används av den nationella patentmyndigheten som handlägger den fullföljda ansökan, vilket leder till en effektivare handläggning.

Om du tidigare lämnat in en PCT-ansökan hos PRV och vill fullfölja med en ansökan i USA eller Japan ansöker du om förtur enligt PPH hos USPTO eller JPO. De kommer då att använda sökrapport och patenterbarhetsbedömning från PRV. På motsvarande sätt kan du även använda PPH om du vill fullfölja en PCT-ansökan från USA eller Japan i Sverige. Då söker du om förtur hos PRV. PRV tillämpar med anledning av PPH-avtalen även samma rutiner för en svensk PCT-ansökan som fullföljs i Sverige.

För att kunna få förtur enligt PPH krävs en WO (ISA, IPEA eller IPER) som visar att minst ett krav i ansökan har nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet och att man kan visa att den fullföljda ansökan relaterar till WO. Blanketter och fullständig information om vilka regler som gäller för PPH finns på PRV:s hemsida.

/Tobias Selin, kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Vad är Patent Prosecution Highway?

Under patent

Kommentarer inaktiverade.