PRV och Vinnova stärker företagens immateriella affärsstrategier

20 miljoner kronor öronmärkta till små- och medelstora företag

I morse var jag på regeringskansliets frukostmöte om immateriella tillgångar och innovation. Det var ett av flera planerade frukostmöten med utgångspunkt i arbetet med den nationella innovationsstrategin. Näringsminister Annie Lööf stod som värd och under inledningstalet berättade näringsministern att rapporten som Vinnova och PRV levererade till Näringsdepartementet för några veckor sedan stärkt uppfattningen om att immaterialrätten är en viktig del av infrastrukturen för innovation. Hon meddelande också att PRV och Vinnova tilldelats 20 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att gemensamt genomföra insatser som ska hjälpa små och medelstora företag att hantera och skydda sina immateriella tillgångar.

Jag ser dagens frukostmöte som ett mycket viktigt och positivt initiativ från regeringens sida. Att näringsministern lyfter upp och uttrycker hur viktiga immaterialrättsliga tillgångar är för Sveriges innovations- och konkurrenskraft är ett mycket stort kliv i rätt riktning. Jag kommer att skriva mer om ämnet på näringsdepartementets blogg, håll utkik där.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

3 kommentarer

Under innovation

3 svar till “PRV och Vinnova stärker företagens immateriella affärsstrategier

 1. Stig Fölhammar

  Kära GD,
  Nöj Dig inte med att besöka departementet – bjud in ministern till PRV och ge henne en ordentlig föreläsning om PRVs och främst Patentavdelningens historia, betydelse för företagende i Sverige, patentverkets tidigare problem, dess nuvarande tjänster och service samt utvecklingsplaner. För ni har väl det senare?

  Din föregångare Lars Björklund kan intyga hur centralt det är för PRV att hålla kanalerna till departementet öppna samt att ständigt odla kontakterna med såväl hög som låg (enhetschef och handläggare).

  Själv föreslog jag i mitten på 90.talet när diskussionen om samverkan mellan näringsliv och högskolor var som hetast, att PRV skulle ta en ledande roll i spridningen av forskningsresultat genom att upprätta en central ”forsknings- innovations- och uppfinningsdatabas”. Denna skulle täcka såväl alla UoHs forskningsprojekt av hygglig storlek samt de patentansökningar som lämnas in till Patentavdelningen.

  Skälet härför var ”den andra funktionen i patentlagstiftningen” nämligen att informera om ”teknikens ståndpunkt”. Patentavdelningen hade då – och jag tror har fortfarande – en mängd intressenter som ”snokar runt” i biblioteket och annorstädes för att listga ut vem som forskar om vad och hur långt dessa har kommit.

  Lars Björklund vet mer om detta, man hör av Dig om Du vill veta mer från ”hästens mun”

  Med vänliga hälsningar,
  Stig Fölhammar
  (f d konsult åt PRV, 1985–1994 och nu pensionerad EU-tjänsteman)
  2, rue du Schlammeste,
  L-5770 Weiler-la-Tour
  LUXEMBOURG
  +352 691 676 160

  • Susanne Sivborg

   Hej Stig och tack för ditt svar.
   Visst är ett nära samarbete med berörda departement mycket viktigt! Jag instämmer helt. PRV arbetar idag nära näringsdepartementet, framför allt vår enhet där. Vi har tillsammans med Vinnova fått ett särskilt uppdrag av regeringen att höja kunskapsnivån hos små- och medelstora företag vad gäller immaterialrätt och immateriella tillgångar. Det är resultatet av ett allt närmare och tätare samarbete mellan PRV och departementet. Uppdraget som vi ska genomföra tillsammans med Vinnova ser vi mycket framemot och arbetet har redan påbörjats.
   Att insikten om immaterialrättens betydelse för forskning, utveckling och företagande inte alltid är så hög inom forskningsvärlden är vi mycket medvetna om. Det är också något vi jobbar med redan idag men det finns mer att göra här. Vi ser fram emot utökade samarbeten även inom detta område under 2012.
   Gott Nytt År önskar Susanne

   • Stig Fölhammar

    Hej och tack för Ditt svar, Det gläder mig att höra att ni har en fruktbar dialog med ”er ägare”. Det finns så många ärenden på dagordningen i kanslihuset så det är lät hänt att det som fungerar bra, som har långsiktig betydelse och inte är av dagspolitisk karaktär – eller som man inte kan ”göra politik” av – hamnar i bakvattnet.
    Du berör viktiga punkter i ditt svar, men jag saknar information om vilka funderingar du har kring PRVs roll när det gäller ”den andra aspekten” av patentlagstiftningen. Jag förenklar, så förstår du säkert vad jag menar:
    1) ett tidsbegränsat monopol 2) mot att tekniken offentliggörs (för forskare och inte minst för konkurrenter!).
    Offentliggörs – det låter mycket enklare än vad det är – det är därför det är så kolossalt viktigt att fundera på. Det som slog mig mest, när jag trädde in genom den tunga porten på Valhallavägen på 80-talet, var det intresse och den aktivitet som ”utomstående” visade kring PRVs verksamhet – på diarieföringen, i biblioteket, i cafeterian och på uppdragsenheten.
    Det var definitivt inte ”allmänheten” som var i farten utan en grupp mycket väl ”insatta” som alla var i färd med att reda ut (snoka upp) och offentliggöra ”teknikens ståndpunkt”. Det var patentombud, det var pensionerade patentingenjörer, det var teknikkonsulter, etc.
    Vissa skulle kanske säga att de var ”industrispioner”, men icke! Helt lagligt och helt i lagens anda, arbetade alla dessa flitiga ”utomstående” med att offentliggöra teknikens ståndpunkt, för sig själv ibland och ofta på uppdrag av konkurrentföretag – inhemska såväl som svenska!
    Det arbete som dessa människor utför är en mycket viktig del, ja kanske själva essensen i begrepp som teknikspridning och forskningsproduktivitet. Hur kan PRV underlätta och förbättra deras arbetsmöjligheter, dvs hur göra dem ännu mer produktiva?

    Gott nytt år och god fortsättning!
    Stig Fölhammar