Allt du skulle vilja veta om vapen och patent

Kan du tänka dig hur man säkerställer teknisk effekt av en bomb? PRVbloggen fortsätter penetrera spännande teknikområden som lever upp utanför kontorstid. För tre veckor sedan publicerade vi ”Allt du skulle vilja veta om sexleksaker och patent”. Nu har turen kommit till vapen, och gruppen som handlägger vapenteknik.

Kommer det in många patentansökningar inom vapenteknik?
Varje år inkommer ca 20 nationella patentansökningar som har med vapen att göra. Ansökningarna handlar inte alltid om själva vapnen och ammunitionen, utan det kan även röra sig om kringutrustning som sikten, övningsmål och simulationssystem för träning. Även defensiva aspekter som pansar, kroppsskydd, minröjningsanordningar, kamouflage och motmedel är inräknat i vapenområdet.

Varifrån kommer ansökningarna? Finns det många självsökanden?
Det är väldigt blandat. Ansökningarna kommer från privatpersoner samt stora och små företag.

Vad handlar det om för typ av teknik?
Allt möjligt: utformning av projektiler, utmatningsmekanismer för tomhylsor, kulfång till skjutbanor, reaktivt pansar osv.

Vissa ansökningar klassas som försvarshemliga. Vad innebär det? Kan det utfärdas ett ”hemligt patent”?
Patentansökningar som rör försvarsuppfinningar som tillkommit i Sverige eller tillhör en person som är bosatt i Sverige genomgår en särskild prövning för att se om det är av väsentlig betydelse för försvaret att uppfinning hålls hemlig. Om ansökan bedöms innehålla sådant material blir innehållet inte offentligt efter 18 månader som vid en vanlig patentansökan. När patentansökan eventuellt beviljas meddelas inte patent förrän ansökan upphör att vara hemlig, så något hemligt patent kan alltså inte utfärdas.

För mig som inte är så invigd i ämnet kan det kännas en smula makabert att formulera ett tekniskt problem med ett vapen som lösning. Hur säkerställer man teknisk effekt inom vapenteknik?
En patentansökan inom vapenområdet brukar sällan avse ett helt vapen, utan snarare en detalj på ett vapen. Ett problem skulle kunna vara att tomhylsorna fastnar då de matas ut ur vapnet. Lösningen kan i så fall vara en förbättrad utmatningsanordning. Huruvida den tekniska lösningen faktiskt löser problemet bedöms i varje enskilt fall av patentingenjören som granskar ansökan.

Hur bedömer man uppfinningshöjd på t.ex. ett gevär? Vad skulle kunna vara en väsentlig skillnad?
Själva bedömningen skiljer sig inte från bedömningen inom andra teknikområden, utan man granskar i så fall ansökan med hjälp av patentdatabaserna och försöker hitta likadana eller liknande gevär. Sedan får man göra en bedömning om geväret i ansökan skiljer sig tillräckligt mycket från de dokument man hittat. Det är svårt att ge exempel på en väsentlig skillnad, eftersom man inte vet om det är en väsentlig skillnad förrän man gjort en granskning.

Finns det bra klasser inom området vapenteknik?
Klassystemet på vapenteknik är hyfsat bra, men vissa delområden kan vara lite knepiga. Ibland finns det till exempel många klasser som överlappar varandra, vilket innebär att man måste granska i en relativt stor mängd klasser. På andra ställen kan klasserna vara väldigt övergripande, vilket innebär att det ligger väldigt många dokument i en och samma klass.

Jag föreställer mig att det finns en del stats- och branschhemligheter på området och kanske till och med en och annan ljusskygg aktör. Behöver man arbeta på något speciellt sätt för att ta fram ”känd” teknik?
Nej, patentdatabaserna räcker väldigt långt. Det finns även mycket matnyttig information på internet och i den facklitteratur vi har tillgång till.

Hur ser tendenserna ut? Vad tror ni om framtiden?
Antalet inkommande ansökningar inom vapenområdet har legat stadigt i flera år, och det kommer de nog göra i framtiden också. Rent teknikmässigt är det svårt att veta vad som kommer härnäst. De flesta aktörerna är väldigt duktiga på att hålla sin uppfinning hemlig tills de lämnat in sin ansökan.

Stefan Hultquist, enhetschef PRV

Ps. Det här var den andra artikeln i serien ”Allt du skulle vilja veta om…”. Är du intresserad av något särskilt teknikområde som du vill att vi tittar lite närmare på får du gärna lämna förslag på det i kommentarfältet!

2 kommentarer

Under patent

2 svar till “Allt du skulle vilja veta om vapen och patent

  1. Ping: Allt du skulle vilja veta om laser och patent | PRVbloggen

  2. Stefan Hultquist

    NyTeknik berättar idag att rustningskoncernen BAE Systems och EADS inte lyckats gå ihop och bli störst. Anledningen är att den tyska regeringen tvekar. I BAE Systems ingår de svenska bolagen Hägglunds och Bofors.

    PRVbloggen tvekar aldrig! Vi bjuder istället NyTekniks läsare på lite patent.