Designstölder leder till komplicerade rättsprocesser

Trä och möbelföretagen (TMF)  bjöd in till ett frukostseminarium om kampanjen mot möbelkopiering och svårigheterna att få upprättelse mot designtjuven. Ett ljus i tunneln är det etiska råd – No Copy som bildats. Rådet ska bidra till en hög etisk standard hos utställare på Stockholmsmässan och de arbetar för att motverka förekomsten av kopior.
På förmiddagen idag medverkade jag på TMFs seminarium  för att berätta om PRV och Vinnovas regeringsuppdrag och satsning på små- och medelstora företag (SMEs). Kort sammanfattat kommer PRV och Vinnova under 2012-2013 att på regeringens uppdrag arbeta strukturerat med att sprida kunskapen om immaterialrätten till rådgivare, SMEs och innovatörer.
Moderator var journalisten Staffan Bengtsson. Han inledde med ett resonemang att en produkt skapas från ett ”inifrån och ut-tänk” medan en kopia oftast är skapas i ett ”utifrån och in-tänk.” Det är första intrycket man vill åt, det är det som säljer. Konsumenten tänker inte så mycket på kvalitén så länge produkten har samma form. Jag köpte resonemanget direkt. Det gick att applicera på alla fall som presenterades under resten av seminariet.
Johan Lindau, VD på Blå Station, berättade om deras problem med kopierade möbler. De hade formgivit en stol, som de själva tyckte var mycket svår att kopiera. När det ställde ut på en mässa i Italien så hörde de att stolen plagierats. I tron på att designen var så komplicerad reagerade inte Blå Station nämnvärt. Det var först när en nära bekant påtalade likheten som de tittade närmare på kopian som visade sig vara näst intill identisk.

Peter Jiseborn, VD på Swedese, vittnade om att det tar tid att processa. För precis ett år sedan slog de till mot en plagiatör på möbelmässan. Nu, ett år senare, maler fortfarande rättsprocessens kvarnar och målet kommer att tas upp under våren.

Fritz Hansens marknadschef Christoffer Bak visade upp en dagsfärsk annons där deras stol kunde köpas till halva priset i jämförelse med om den skulle köpas på ”Fina Gatan”. Christoffer berättade att de kommer att använda en av dem framarbetat tillvägagångsprocess. På Fritz Hansens har man en strategi och en uttalad person som tar emot information som rör deras plagierade produkter. Sedan agerar de direkt.

Mot slutet av mötet pratade jag om PRV:s verksamhet och vårt regeringsuppdrag. I de djupintervjuer som framkommit i ”Kartläggning av det offentliga stödsystemet” framgår det att företag uttryckt att de initialt inte känt till att de haft behov av stöd i imateriallrättsfrågor. Kunskapsbristen blir uppenbar först när företagen insett vilken kompetens de tidigare saknat. Våra utmaningar ligger i att öka företagens insikt i hantering och skydd av immateriella tillgångar. Vi strävar också efter att öka medvetenheten och kunskapen om immaterialrätt hos offentliga aktörer.

Efter att ha lyssnat på de tidigare föredragshållarna och deras arbete mot kopiering kändes det lite tröstlöst med att komma med råden att ansöka om skydd. Det är rättsprocessen för intrångsmål som är lång och utdragen. Det känns tandlöst på något sätt, trots att vi, enligt vissa åhörare, har ett relativt snabbt system. Ann-Charlotte Söderlund – ordförande i Svenska Föreningen mot piratkopiering tyckte ändå att processen för Swedese varit kort och att de kommit långt på bara ett år.

Under 2011 bildades det Etiska rådet – No Copy. Rådet ska bidra till en hög etisk standard hos utställare och motverka förekomsten av kopior. Det känns verkligen som ett steg i rätt riktning!

Markus Dahlberg, PRV

Kommentarer inaktiverade för Designstölder leder till komplicerade rättsprocesser

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.