PRV-bloggen lyfts fram i en bok av Brit Stakston

Boken Gilla! av Brit Stakston

Boken Gilla! av Brit Stakston

PRV-bloggen lyfts upp som en förebildsblogg i Brit Stakstons senaste bok. Brit skriver om PRV-bloggen som ett intressant exempel på en nischad blogg och hon poängterar vikten av att bjuda in gästbloggare på det sätt vi gör. Vi är oerhört glada för detta och riktar ett särskilt tack till våra gästskribenter! Ni är är med och stärker kunskapen om immaterialrätt i Sverige och formar vår gemensamma blogg om företagande och immaterialrätt.

” PRV:s blogg om immaterialrätt. Jag gillar den här som exempel på att allt inte är bloggar för den stora läsekretsen. Jag tycker att den är ett intressant exempel på en nischad blogg inom en myndighet….”

Se boken Gilla! Dela engagemang, passion och idéer via sociala medier, sid 68.
Brit Stakston är välkänd debattör inom digital kommunikation och medlem av regeringens digitaliseringsråd.

Svar: Snart har våra viktiga frågor om innovation, tillväxt och immaterialrätt nått den riktigt stora läsekretsen.
[Kommentar från PRV-bloggens redaktion]

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV-bloggen lyfts fram i en bok av Brit Stakston

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.