Nordkalottens största innovationsträff

Jag representerade PRV vid Interprise Innovation i Luleå den 8-9 februari 2012. En mötesplats för innovatörer, företagare, industri, finansiärer, FoU och organisationer på Nordkalotten.

Under de två fullspäckade dagarna fanns det möjlighet för deltagarna att boka in möten, så kallad matchmaking, där deltagarna under 25 koncentrerade minuter diskuterade sina innovationer. Som representant för PRV fungerade jag som bollplank och bistod med information och tips om hur man kan skydda sina produkter eller tjänster. I många fall hade man tänkt på en skyddsform och sökt patent eller mönsterskydd för sin produkt, men inte funderat på om man behövde registrera ett varumärke för produkten. Det knöts många spännande kontakter och jag fick en inblick i hur fantastiskt många kreativa innovatörer och driftiga småföretagare vi har i norra Sverige. Flera organisationer var också intresserade av fortsatt kursverksamhet och föreläsningar från PRV.

Jag höll även en föreläsning om IPR i praktiken, en översikt över immaterialrätten inriktat på varumärke, design och upphovsrätt. Kenneth Bech från norska Patentstyret föreläste på temat Gör dina idéer till värden och inriktade sig på patentdelen, så där kompletterade Sverige och Norge varandra väl.

Huvudman för dessa dagar var Northern Innovation Network  (NIN)  som är ett samarbete mellan Sverige och Norge för att öka värdeskapandet av innovationer på Nordkalotten. Det är ett 3-årigt samarbetsprojekt mellan Almi Företagspartner Nord AB, Forskningsparken i Narvik och Bedriftskompetanse AS. Huvudmålet med projektet är att öka antalet konkreta innovationsprojekt på Nordkalotten som leder till fler kommersialiseringar och ett större och mer aktivt innovationsnätverk.

Martin Berger, jurist på PRV

Kommentarer inaktiverade för Nordkalottens största innovationsträff

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.