Dialogmöte om IP samlar 90 deltagare

Torsdag den 16 februari kommer 90 deltagare från myndigheter, departement, företag och akademin att prata immateriella tillgångar och affärsstrategier under en heldag. Syftet med mötet är att deltagarna tillsammans ska skapa en övergripande bild av immateriella tillgångars betydelse för svensk tillväxt och samtidigt bidra både till det pågående arbetet med Sveriges nationella Innovationsstrategi och PRV och VINNOVAs fortsatta arbete i sitt uppdrag kring immateriella tillgångar.

Mötet arrangeras av PRV, VINNOVA och Regeringskansliet och som medarrangör ser jag fram emot en mängd intressanta diskussioner, och att kunna ta del av allt det spännande kommer fram när personer med olika infallsvinklar möts. Den bredd som finns hos mötesdeltagarna visar att arbetet med immateriella tillgångar är viktigt på många plan. Under mötet har dessutom nio utvalda personer fått fria händer att utifrån sitt perspektiv föra in något tankeväckande i diskussionen i form av korta inspel. Att hela mötet bygger på dialog ger en helt annan typ av möte. Jag hade turen att få vara med på ett dialogmöte i Arboga som handlade om hur Mälarregionen ska förbli en innovativ region i framtiden, och jag överraskades av hur mycket klokheter de olika deltagarna kunde bidra med under så kort tid.

Det som sägs och antecknas på mötet kommer PRV och VINNOVA att samla in och använda till att bättre kunna bemöta och hjälpa små- och medelstora företag att lyckas med sina affärer. Att få möjlighet att sitta ner i samma rum som den här skaran och prata om immateriella tillgångar en hel dag är ett tillfälle som måste utnyttjas till max.

En rapport om vad som hände på mötet kommer här på PRV-bloggen inom kort.

Tobias Selin, projektledare för dialogmötet, PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Ett svar till “Dialogmöte om IP samlar 90 deltagare

 1. Doktorand Gerth Öhman +46 (0)70 5166000

  Ni skriver: Torsdag den 16 februari kommer 90 deltagare från myndigheter, departement, företag och akademin att prata immateriella tillgångar och affärsstrategier under en heldag.
  Jag skriver: Hur många IPR och nya arbetstillfällen har deltagarna utvecklat delat med 90? Jag har haft ett liknande möte (utan statsbidrag), som hade slutsumman (antal IPR) medel:39 och (antal nyskapade arbeten) medel:17602. Det gav ett bra konferensresultat, som kommer i min Kappa.
  Ansatsen till Er konferens är bra. Men har Ni rätt bredd på populationen?
  Med vänliga hälsningar
  Senior Doktoranden inom Innovation och IT (digitala samhället)