Det är inte lätt att sälja en idé

På PRV:s utvecklingsdag för Innovationskontoren diskuterar vi förutsättningar att kunna sälja in en idé som befinner sig i ett tidigt skede och få gehör för partnerskap, finansiering mm. Många anser att det är svårt och dessutom riskfyllt, inte minst ur ett rättighetsperspektiv. Matteo Santurio på Uppsala Universitet har en rekommendation:

Tänk som om du skulle bygga upp ett företag runt idén. Beskriv det som ett projekt – ett samarbete med fler aspekter än en enskild produkt eller tjänst. Det blir lättare att presentera och mer intressant att diskutera ur ett affärsperspektiv.

Ola Bergfeldt, PRV

3 kommentarer

Under innovation

3 svar till “Det är inte lätt att sälja en idé

 1. Industridoktorand Gerth Öhman

  Ni skriver: ‘På PRV:s utvecklingsdag för Innovationskontoren diskuterar vi förutsättningar att kunna sälja in en idé som befinner sig i ett tidigt skede och få gehör för partnerskap, finansiering mm’.
  Innovationsutvecklingen beskriver en progression från idé till uppfinning och till Marknaden och kunden dvs innovation.
  Någon skriver ‘Många anser att det är svårt och dessutom riskfyllt, inte minst ur ett rättighetsperspektiv’.
  Jag har haft uppdraget som Innovationsrådgivare (c:a 1986 – ca 2000 (SUF)) och 2000 – 2008 på privat bas och som doktorand inom innovation och IT 2009 – 2012. Jag kan inte förstå Era synpunkter om att det (citat) ‘det är svårt och dessutom riskfyllt, inte minst ur ett rättighetsperspektiv’. Det samstämmer inte med mina egna erfarenheter där jag implementerat 100-tals produkter, tjänster och sociala innovationer i åtminstone tre världsdelar.
  Men, det fordras fortbildning inom IPR och innovationsutveckling. Tyvärr så har fortbildningen blivit en affärsidé i sig, vilket utestänger många duktiga entreprenörer, som inte har kapital till fortbildning. Här måste våra politiker inleda kraftfulla åtgärder för fortbildning inom innovationsutveckling.
  Det ovanstående kan summeras i att det finns beprövade metoder för att både upplåta och överlåta idéer och därtill även s.k. föranvändarrätter. Varför frågar inte PRV de s.k. ‘Verklighetens aktörer’ (Rubriken är hämtad från Vetenskapsakademins temadag ).
  Med vänliga hälsningar
  Gerth Öhman
  Från det analoga samhällets innovation till det digitala samhällets innovation.

 2. Ola Bergfeldt

  Hej Gerth och tack för matnyttigt inspel!
  Utbildning i IPR och innovationsutveckling borde nog införas ganska tidigt i det svenska skolsystemet. I Kina börjar man i motsvarande årskurs 5 har jag hört. Det lär ge omfattande effekter på sikt… PRV jobbar med regelbunden kunskapshöjning inom IPR-området, det sker både i form av kostnadsfria insatser (i stor omfattning) och avgiftsbelagda kurser. I skrivande stund har PRV också, tillsammans med Vinnova fått ett nytt regeringsuppdrag som går ut på att höja kunskapen inom IPR-området i det svenska näringslivet. Fokus ligger på små och medelstora företag samt affärs- och innovationsrådgivare.

  Ola Bergfeldt, PRV

 3. Gyns

  Det verkar som om alla tror att man får en styck ide som man vill harva med i några år för att få patent på och sen starta ett företag som man jobbar med i resten av sitt liv. Det verkar ju totalt uråldrigt!! Bra ideér är väl färskvara? Om det går några år så lär ju ideén mest vara pinsam? Det rätta borde väl vara att med ett enkelt regelverk kunna lägga sin idé väl formulerad i någon form av sluten behållare som sen går att sälja med en viss procent på försäljningen. (någon kontrollerad databas på internet kanske). Det där med patent verkar inte hållbart. Det finns ju bra ideér som man kan börja producera och tjäna massor av pengar på innan den övriga branschen vaknat till och fått ut liknande produkter. Det är ju inte alltid man skulle behöva ett patent? Är jag fel på det?