Seminarium i Oslo om Madridsystemet

Den 22 mars 2012 ska PRV delta vid det nordiska seminariet om internationella varumärkesregistreringar som arrangeras av Patentstyret och World Intellectual Property Organization (WIPO). Under mötet kommer fokus ligga på nyheter, ändringar och utveckling av i Madridsystemet, användarvänlighet, effektiv tillämpning av Madridsystemet och Madridsystemet ur ett företagsperspektiv. Seminariet vänder sig till myndigheter, ombud och företag som arbetar eller vill arbeta med internationella varumärkesregistreringar. Det ska bli väldigt spännande att delta och vi hoppas på en bra diskussion.

Med en ansökan om registrering av ett internationellt varumärke kan en innehavare av en nationell varumärkesrättighet utvidga sitt varumärkesskydd till ett eller flera länder som är med i det så kallade Madrid Systemet. Systemet hanteras av World Intellectual Property Organisation, WIPO. I dagsläget är över 80 länder, däribland Sverige, anslutna till systemet som reglerar internationell registrering av varumärken. Sedan 2004 är dessutom EU anslutet till systemet. Syftet är att innehavaren av en nationell varumärkesansökan eller registrering i ett land på ett enkelt sätt ska kunna erhålla skydd i andra länder som tillträtt systemet.

Tina Holm
Magnus Ahlgren
Design- och varumärkesavdelningen

Kommentarer inaktiverade för Seminarium i Oslo om Madridsystemet

Under varumärke

Kommentarer inaktiverade.