PRV på Tillväxtdagen i Göteborg

Idag samlas alla på nationella Tillväxtdagen i Göteborg. PRV är här för första gången! PRV ska idag prata om ”skydda ditt varumärke på en konkurrensutsatt marknad”. Turist- och resenäringen ser man som en av Sveriges stora tillväxtmarknader vilket är viktigt i ekonomiska termer och i termer av antal anställda. Hur är deras kunskap om immaterialrätt? Finns det ytterligare möjlighet för dem att skapa substansiell tillväxt och attrahera kapital och exportera sina tjänster om de lyfter upp immaterialrättsfrågan på ledningsnivå?
Jag ska idag skaffa mig en uppfattning om branschen och hur PRV kan hjälpa branschen i vår hjärtefråga.

Paula Lembke, marknadschef PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV på Tillväxtdagen i Göteborg

Under varumärke

Kommentarer inaktiverade.