Svenska patent på engelska

Svenska patent gäller bara i Sverige, och då kanske det känns logiskt att de också ska vara på svenska. Men svenska patent kan också utfärdas av den europeiska patentmyndigheten (EPO), och de företag som söker där har inte sällan ambitionen att söka patent i många länder på samma gång. Tidigare var de tvungna att översätta patentet i sin helhet till det landets språk där de ville validera sitt EPO-patent, något som kunde innebära stora kostnader. När Londonöverenskommelsen trädde i kraft 2008 slopades kravet på att hela patentet ska översätta, och sedan dess räcker det att översätta patentkraven. Det betyder att det finns svenska patent som, bortsett från patentkraven, är skrivna på engelska redan idag. Reglerna är dock annorlunda när det gäller ansökningar på engelska som är inlämnade hos PRV, de behöver nämligen helt och hållet översättas till svenska innan de kan godkännas. Konsekvensen av detta blir att översättningskravet påverkar var det är lämpligast att lämna in sin patentansökan, översättningskostnader styr patentstrategin, och det blir mindre attraktivt att utnyttja PRV:s förhållandevis låga ansökningsavgift och påbörja ansökningsprocessen i Sverige .

Andra länder, t.ex. Danmark, Finland, Island och Nederländerna, har valt att anpassa sina översättningskrav till Londonöverenskommelsen och alltså bara kräva att patentkraven översätts. I ett nog så komplext patentsystem skulle svenska små och medelstora företag tjäna på att reglerna var likvärdiga, och att de som föredrar att lämna in sin prioritetsansökan i Sverige kan göra det på engelska utan att behöva betala extra för sitt svenska patent jämför med en ansökan hos EPO. Det finns självklart ställningstaganden som inte är näringspolitiska, exempelvis bör det svenska språket värnas och det finns lagar som säger att språket inom svensk myndighetsförvaltning ska vara svenska, bland annat.

Efter att ha vägt dessa aspekter under ett drygt halvårs utredningsarbete presenterade hovrättslagmannen Cecilia Renfors sin utredning tidigare i vecka. I den föreslår hon att reglerna för översättning ska anpassas till dem som gäller för patent utfärdade av EPO, något som lär tas emot med jubel hos svenska företag, och PRV. I dagsläget är 80-90% av de patent som gäller i Sverige utfärdade av EPO och alltså på engelska med bara patentkraven översatta till svenska så ingen större skillnad kommer att märkas på det stora hela, men ett undantag – för de små och medelstora företagen, som får ökad förutsägbarhet och fler valmöjligheter. Utredaren föreslår att ändringarna införs så snart som möjligt.

/Tobias Selin, projektledare på PRV:s kommunikationsenhet

 

Näringsdepartementets pressmeddelande

Betänkandet – SOU 2112:19

1 kommentar

Under immaterialrätt, patent

Ett svar till “Svenska patent på engelska

  1. Ping: Nyskapande och banbrytande år 2020 | PRVbloggen