Strategier kring immaterialrätt – en del av riskhanteringen

Vilket intressant möte jag var på i Lund i tisdags – Affärsjuridiskt Forum@Lund med temat immateriella rättigheter som affärsstrategi!

Spännande blandning

Det som gör mötet spännande är blandningen mellan teori och praktik. PRV får i sammanhanget ses som en av de aktörer som representerar den teoretiska sidan, hur immaterialrätt kan tillämpas. Pär Olof Johannesson, VD för företaget TerraNet, är en av dem som på ett intressant sätt representerade den praktiska erfarenheten, hur immaterialrätt tillämpas. Det är mycket spännande att höra honom redogöra för delar av företagets resa och hur de arbetat med strategier kring sina immateriella tillgångar.

Speciellt fastnar jag för när Pär Olof Johanesson slår fast att för ett företag handlar det om att hantera risker, inte att eliminera dem. För tar man inga risker kommer man heller ingen vart. Och strategier kring immaterialrätt, menar han, är en del av riskhanteringen.

 Utbyte mellan näringsliv och universitet

Ett femtiotal yrkesverksamma från universitetet institutionen för handelsrätt och juridiska fakulteten, innovationsföretag, rådgivare, affärsjurister, patentombud har samlats. Syfte är att skapa utbyte mellan näringsliv och universitet, både för att skapa bättre förutsättningar för näringslivet och för att se till att den juridiska forskningen ligger i framkant.

Många av frågeställningarna under mötet knyter an till hur den nationella innovationsstrategin kan bidra till att vi i Sverige blir bättre på att utnyttja affärsmöjligheter med immateriella rättigheter som stöd. Hedvig Landahl, Näringsdepartementet, gav en helhetsbild av arbetet med strategin. Lena Rimsten, VINNOVA och jag, Cecilia Hessel, från PRV lyfte fram det arbete vi ligger i startgroparna med: att höja kunskapen kring och förutsättningarna för innovativa små och medelstora företag att använda sina immateriella tillgångar för att göra bättre affärer.

Jag ser fram emot mer av den här typen av dialog med diskussioner om Sveriges utmaningar. Och att slutsatserna från dialogen leder till konkreta initiativ som förbättrar förutsättningarna för innovation.

Cecilia Hessel, PRV

Kommentarer inaktiverade för Strategier kring immaterialrätt – en del av riskhanteringen

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.