Enhetligt EU-patent är nära!

Europeiska rådet har i dag kommit överens om det enhetliga patentskyddet inom EU. 40 års väntan är över. Den centrala patentdomstolen kommer att ligga i Paris, i München och London kommer det att finnas administrativa enheter. Det nya systemet ska förhoppningsvis vara på plats under våren 2014.

I regeringskansliets pressmeddelande uttalar sig Beatrice Ask:

– Ett förbättrat patentsystem är viktigt för våra svenska innovatörer, särskilt för små och medelstora företag, säger justitieminster Beatrice Ask. Överenskommelsen innebär väsentliga förbättringar jämfört med dagens system eftersom det blir enklare, mindre kostsamt och mer enhetligt.

Regeringskansliets pressmeddelande

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

6 kommentarer

Under immaterialrätt, patent

6 svar till “Enhetligt EU-patent är nära!

 1. Goda nyheter. Fast med tanke på erfarenheter från den franska byråkratin avskräcker placeringen i Paris lite. Och hur blir det med språket? Kommer vi att kunna kommunicera på engelska?

 2. Ping: Historic breakthrough Deal on EU Unitary Patent «

 3. Hej Carl,
  Tack för din kommentar och fråga. Efter att ha konsulterat experter så har jag fått svaret att det är patentets språk som man kommunicerar på i den centrala avdelningen (Paris). Det är huvudregeln. Har du fler frågor om domstolen går det bra att kontakta Carl Josefsson på Justitiedepartementet som är väl insatt i frågan och vår tillfrågade expertis.

 4. Hej igen,
  Jag vill här komplettera med telefonumret till Justitiedepartementets växel, genom vilken man kan nå expertisen med fördjupade frågor kring den centrala patentdomstolen i Paris: 08-405 10 00
  De sakkunniga experterna heter Carl Josefsson, Alexander Ramsay och Evelina Janunger Kaarme.

 5. Hej,
  Här kommer lite mer information om det enhetliga patentsystemet i Europa. Se nyhet på prv.se: http://www.prv.se/sv/Om-oss/Nyheter/Enhetligt-patentsystem-i-Europa–vad-hander-nu/

 6. Fredrik Egrelius

  Stora delar av den svenska industrin delar inte regeringens syn om att det det som nu överenskommit politiskt är bra för europeisk industri. Det är synd att regeringen så ensidigt vill visa upp det som de tycker är bra och bortser från de stora nackdelarna de nya systemet förväntas få för såväl stora som små företag. Politisk prestige har fått gått före sakliga argument från användarna av systemet. Att dela upp en central kammare i tre delar visar bara ytterligare hur kompromissande förstör något som kunde ha blivit bra om större hänsyn tagits till att säkerställa att vi får ett effektivt och rättssäkert system. Tråkigt!

  /Fredrik Egrelius, medlem i SIPF