Almedalen: Roséslirigt jippo eller viktigt för Sveriges framtid?

Att Almedalsveckan engagerar en ansenlig andel av aktörer och åsiktsmaskiner inser man bara genom att passera en löpsedel på stan. Tidningarna fyller närmast bilagor med material från Gotland. PRV har också varit i Visby, representerade av generaldirektör Susanne Ås Sivborg, Tobias Selin och Cecilia Hessel. Jag fick en pratstund med Cecilia, projektledare för PRV:s del i regeringens uppdrag att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.   

Cecilia, det är naturligtvis ingen slump att rapporteringen från Almedalen sväller över alla bredder i sommartorkans frånvaro av andra händelser, men det man undrar: Är det här viktigt?

Hmmmm, jaa jag tror det har blivit viktigt.

Kvantitet behöver ju inte nödvändigtvis vara ett mått på kvalitet. Men i det här sammanhanget tror jag att när så många människor som vill påverka Sveriges utveckling samlas på en så begränsad yta under en så begränsad tid, så uppstår en speciell atmosfär. Kanske lite som ett svart hål – det finns så mycket materia att attraktionskraften blir enorm på ytterligare materia.

Under Almedalsveckan anordnas drygt 1800 seminarier av 930 arrangörer och över 600 journalister deltar. Man har stora möjligheter att få en överblick över vad som är stora samhällsfrågor och få sig flera olika perspektiv till livs samtidigt. Man har också mycket stora möjligheter att föra en dialog med personer som man kanske inte hade haft möjlighet att föra en dialog med annars. Och det under lättsamma former.

Kan du göra en bedömning av hur mycket folk som samlats i Visby i veckan och fördelningen mellan politiker, press, proffstyckare och påverkare?

Det är jättesvårt att ens gissa, så det kan jag nog inte. Det rör sig en massa folk på Visbys gator, allra mest i området vid Donners plats och själva Almedals-parken. Jag skulle säga att det stora flertalet av alla besökare har någon form av agenda, om den så är politisk eller någon annan. Så i den meningen är också de flesta där i egenskap av påverkare.

Jag tänker två saker: (1) Som aktör, kalla oss lobbyister, drunknar våra frågor i all annan rapportering – och pressen svansar helst efter politikerna, som drar läsare till lösnumren – och (2) hela tillställningen riskerar att förminskas till ”den-där-klubben-för-inbördes-som-sippar-rosévin-på-Gotland”. Jag måste till exempel själv greppa skäms-kudden när jag läser om hur Catharina Elmsäter-Svärd och Mikael Damberg har DJ-battlat, vilket – enligt deltagarna själva – är den aktivitet som är mest populär. Har du, som utbildad journalist och van skribent, någon uppfattning om det verkliga värdet av rapporteringen från Almedalsveckan?

Oooo du ställer attans kluriga frågor Stefan. Jag har funderat rätt mycket kring det här själv. Men om jag bara ska ta mina egna erfarenheter utan att lägga mig i vad ministrarna gör i DJ-båset. För mig personligen i min yrkesutövning har de tre dagar jag spenderat i Almedalen varit mycket värdefulla ur tre aspekter:

För det första har jag lärt mig otroligt mycket om vilken diskussion som förs om företagens villkor och vad som behövs för att Sverige ska funka som ett framgångsrikt land när det gäller att attrahera och behålla innovativa företag. Det jag lärt mig här baseras ofta på forskningsrapporter som presenterats i samband med seminarier där man får höra olika sidor av saken från olika deltagare. Jag har alltså fått all denna information paketerad på ett effektivt sätt.

För det andra har jag sprungit in i personer, som jag antingen har kunnat prata under positivt avslappnade former med eller inte hade kommit på att jag borde ha kontaktat annars. Det har lett till att jag kommer ha möten med flera aktörer under hösten som vi antagligen inte hade fått möjlighet att föra en dialog med utan närvaron i Almedalen. Hur många aktörer? För min del handlar det om åtta aktörer som jag bedömer att jag inte hade tagit upp en dialog med om jag inte hade varit där. Jag gissar att Susanne och Tobias kommer hem med ännu fler.

För det tredje så har vi genom vår närvaro kunnat visa olika aktörer att vi tycker att våra frågor är viktiga i samband med deras frågor. Sanningen att säga så är det inte så att alla tänker immaterialrätt så fort de börjar diskutera innovation. Jag tror att det är en nödvändighet för att det ska gå bra för Sverige AB (som så många populärt tagit upp som exempel i seminarierna) och då behöver PRV, åtminstone i nuläget, finnas med och påminna om immaterialrätten.

Sen finns det en massa saker här i vår värld som är enormt svåra att förstå. Till exempel varför tusentals människor från till exempel Stockholm behöver ta färjan ut till en ö mitt i Östersjön för att där kunna prata med varandra. Det tål verkligen att analyseras, men faktum kvarstår.

Det där med rosévin måste jag ha missat helt, tyvärr…  <skratt>

Mera specifikt då, vad gör PRV i Almedalen? Får vi ut något konkret?

Av det jag beskrivit – om jag ska välja ut det som är mest konkret och viktigast – så är det kontakterna. Det är inte så att man sätter sig ner där och då och fattar beslut om exakt hur framtida samarbeten ska se ut. Men man startar upp en diskussion och får på så sätt en katalyserad start inför möten till hösten. Det känns som att alla ska gå på semester precis efter veckan. Därför känns det svårt att säga nu vad som konkret kommer ut, mer än det där sådda fröet. Jag återkommer gärna i höst och berättar mer konkret vad som kommit ut av 2012 års Almedalen.

Bedömer du att närvaron i Almedalen är viktigare för något av våra verksamhetsområden varumärke, design eller patent?

Nej! Jag bedömer att det är oerhört viktig att vi inte lyfter fram våra verksamhetsområden separat. Speciellt i ett sådant här sammanhang. Vi – då menar jag Sverige – måste nå en högre nivå när det gäller att använda immaterialrätten affärsstrategiskt. För mig betyder det att det behöver finnas en kunskap om de verktyg som finns och hur de kan kombineras, och därefter utifrån den affär man ska göra bedöma hur man ska använda dessa verktyg.

Du har tidigare sagt i en kommentar internt på PRV att innovation verkar vara ett aktuellt ämne för fler än oss på PRV. Hur tar det sig uttryck?

Tja, om man söker i kalendariet på nätet bland alla seminarier så får man 228 träffar om man söker på ordet ”innovation”. Det är många olika arrangörer och seminarierna berör innovation på många olika sätt.

Vilka har vi träffat?

Svårt att räkna upp exakt vilka vi träffat.

Anordnade PRV några seminarier själva?

Vi anordnade inga egna arrangemang.

Varför inte då?

Vi bedömer att frågor om immaterialrätt och immateriella tillgångar behöver finnas med i en redan existerande kontext. Vi deltar också gärna i andras seminarier när vi blir inbjudna, och vi har också jobbat med att bjuda in oss själva hos ett flertal aktörer. Till exempel har både Susanne och Tobias suttit med i paneler vid debatter.

Jag skulle dessutom säga att det är för kostsamt att hålla seminarium i förhållande till vad vi får ut av det.

Kommer PRV att närvara i Almedalen nästa år, vad tror du?

Vi kommer att utvärdera utfallet av årets medverkan och utifrån det avgöra om det är värt för PRV att vara med, och i så fall hur vår medverkan ska se ut. Som du kanske förstår av mina svar tycker jag att det har varit värdefullt.

Tack Cecilia!

Stefan Hultquist, enhetschef PRV

Fakta: Cecilia Hessel – patentingenjör med bred erfarenhet av ledningsarbete – är projektledare för regeringens uppdrag till PRV med syfte att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Projektet löper på två år och i nära samarbete med Vinnova.

1 kommentar

Under innovation

Ett svar till “Almedalen: Roséslirigt jippo eller viktigt för Sveriges framtid?

  1. Stefan Hultquist

    Det är nu precis en månad sedan Almedalsveckan 2012 stängde sina portar och boxar. Jag inser naturligtvis att jag framstår som onödigt grinig i texten ovan (vilket inte är fallet) men det hela är – lika naturligtvis – en set-up för att min högt värderade vän och kollega Cecilia ska få berätta för oss varför det är så viktig med PRV-närvaro i Almedalen. Och jag tror henne.

    Dock: Jag roar mig med att göra en fulsökning i Google på söksträngen ”Almedalsveckan 2012” och får 2 620 000 träffar. Med avgränsningen ”rosé” har jag fortfarande 401 000 träffar på skärmen. Nu hyllar ju inte alla dessa artiklar konsumtion av rosévin. En del skriver ”inte bara rosé i Almedalen”. Någon skriver ”mer mackor än rosé i Almedalen”.

    Men: Nog är det väl ändå anmärkningsvärt att så mycket som 15 % av det som skrivs som Almedalsveckan berör just drickadet av rosévin? Inget annat av sommarens event är så förknippat med den rosa drycken som just Almedalen. Som en jämförelse ger en motsvarande sökning på till exempel Pridefestivalen en roséfrekvens på ca 7 % av publicerat material.