För fula figurer för Kevin Prince

Sent ska sommarsemestraren vakna, men när min favoritreporter på Ny Teknik skriver om patent måste jag hänga på. Och eftersom jag är beredd att bryta alla ben i kroppen på mig för att nå ut med kunskaper om patentsystemet kommer här en reaktion på varför patentbilderna är så fula. Jan Melin skrev om det den 2 augusti.

Ja, egentligen var det väl nättidningen Wired som hade uppmärksammat hur patentillustrationerna förfulats över tiden. De professionella illustratörerna har pensionerats till förmån för cad-ritade funktionsskisser. Eller ”pinsamt klotter”, står det i Wired. Som bäst.

Att kostnaden för framtagandet av själva ansökan spelar in här är liksom klart. Även om en handläggare på patentverket gärna låter sig roas av vacker konst är det liksom inte priset värt att anlita Jan Lööf. Man har som sökanden andra kostnader att hantera.

Hur är  det då med lagrummen för figurer i den svenska patentprocessen? Jag har pratat med Patrik Rydman, patentexpert och riktlinjeförfattare på PRV och mycket konstintresserad, med försänkningar långt in på Nationalmuséum:

Patrik, nu har ju inte du jobbat sedan 1800-talet, men väl 1900-talet, kan du se någon allmän konstnärlig förflackning i fråga om figurerna i de patentansökningar som kommer till PRV?

Jag vet inte om jag är rätt person att uttala mig om konstnärlighet, men jag tycker ärligt talat inte det hänt så mycket på den fronten. Tycker det mest verkar bero på sökandens ambitioner och teknikområde.

Kan det vara så att det skiljer sig mellan olika teknikområden? Jag menar: det kanske är lättare att teckna spexiga mekaniska maskiner än mobilsystem? Kan det till och med skilja sig över olika kategorier, alltså metoder, anordningar eller användningar?

Ja, det tror jag. En apparat är självklart lättare att illustrera detaljerat – om nu många detaljer indikerar konstnärlighet – än en metod. Eller så är det tvärtom. Att metoden kräver mer konstnärlighet för att illustreras på ett bra sätt.

Är det tillåtet att skicka in ett foto av sin uppfinning?

När det gäller fotografier är vi i något av ett mellanläge. Deras existens diskuteras för tillfället i WIPO. Vi tolererar dem redan nu om uppfinningen inte kan illustreras på annat sätt. Detta kan exempelvis, så vitt jag förstått, gälla kristallstrukturer i materialtekniska ansökningar. Tyvärr har fotografier en tendens att var svåra att reproducera med vettig kvalitet.

Vad säger lagen om det här? Vad gäller? Var kan jag hitta mer information?

Lagen säger att en patentansökan ska innehålla en beskrivning av uppfinningen, innefattande även ritningar om sådana behövs samt att beskrivningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen (8 § patentlagen).

Ritningarna/figurerna är alltså en del av beskrivningen och ska hjälpa den som läser ansökan att förstå uppfinningen. De formkrav som ställs hittas i 4 § patentkungörelsen och 23-25 §§ patentbestämmelserna. Dessa specificerar, utöver bredden på marginaler, papprets kvalitet och skriftens färg, att ritningarna ska visa de för förståelsen av beskrivningen nödvändiga detaljerna samt att det inte får förekomma för mycket löpande text i dem. Ingenstans nämns något om den konstnärliga kvaliteten.

Tack Patrik!

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

Fotnot:

Jan Melin avslutar artikeln i Ny Teknik med ett citat av Kevin Prince – som skrivit boken The Art of the Patent – från Wired. Prince pekar på kulturella förändringar på företagen och säger: ”Att tidigare få ett patent var en stor och viktig händelse. Man såg patentet som en företrädare för den egna personen och då skulle det vara en företrädare med kvalitet”.

Jag tycker fortfarande att det är något fint att få patent.

3 kommentarer

Under patent

3 svar till “För fula figurer för Kevin Prince

 1. Fredrik Egrelius

  Bra inlägg Stefan!
  För att ytterligare verka för att ritningar ska vara stöd för klargörande av uppfinningen borde Prv verka för att tillåta figurer i färg så länge som de kan förstås även utan färg (tänker här på färgblinda). Det skulle dessutom hjälpa företagen och uppfinnare att spara tid och pengar genom den ofta tidskrävande konverteringen av färgritningar till svartvita patentfigurer.

 2. Patrik Rydman

  Precis som när det gäller fotografier är färgbilder under utredning vid WIPO. Så vitt jag vet är PRV drivande i frågan att tillåta färgbilder i PCT. Cirkulär har skickats till berörda myndigheter för att utreda de tekniska möjligheterna.

 3. Stefan Hultquist

  Tack Fredrik!
  Vi får hoppas att berörda myndigheter ställer sig positiva!