INNOVATION, innovation, innovation, Innovation…

Känns ordet bekant? Aldrig har väl vår vardag och det vi arbetar med, varit så populärt och efterfrågat. Nyttiggörande och tillväxt hänger intimt ihop. Vi, hantverkarna i denna mångfacetterade miljö, har blickarna på oss från de mest skiftande håll. Och hoppfullast får vi senare i höst också ökade möjligheter att skala upp verksamheten. Kort sagt, vikten av att vi är förberedda, vältränade och taggade, är större än någonsin.

Vad kan väl då vara bättre och mer motiverat än att samlas under vår egen branschvecka, Innovation by Collaboration, för att dela med oss av kunskaper, diskutera alternativa vägval och lära känna varandra ännu bättre. Helt enkelt delta i vår egen form av träningsläger. Något som ju föregår alla större tävlingar. Och den globala innovationskraftmätningen har bara börjat. Självklart kommer vi också att uppmärksamma någon bland oss som genom excellens inom området gjort sig förtjänt av Diamantpriset, vilket delas ut på onsdag kväll.

Så välkommen till en vecka av insikter, utsikter och avsikter önskar SNITTS Kansli och styrelse genom

Göran Felldin
SNITTS Ordförande

Kommentarer inaktiverade för INNOVATION, innovation, innovation, Innovation…

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.