PRV säger ja till förslag om patent på engelska

I sitt remissyttrande över Patentspråksutredningens betänkande ”Nationella patent på engelska?” välkomnar PRV förslaget att ansökningar om svenskt patent ska kunna lämnas in på engelska och även meddelas på engelska av PRV.

Förslaget ligger i linje med vad PRV och svenska näringslivsintressenter länge förespråkat. ”Vi förutser att inte minst små och medelstora företag kommer att gynnas av reformen”, säger PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg i en kommentar. ”Kostnaderna för översättningar har varit bland det som avhållit mindre företag från att söka patent. En svensk företagare med siktet inställt på exportmarknader kommer nu att kunna få en patentansökan på engelska behandlad av PRV och, om PRV:s tekniska utlåtande om nyhetsläget är positivt, använda samma engelska text i en senare ansökan utomlands.”

På en punkt är PRV inte enig med utredaren som föreslagit att patentkraven alltid ska översättas och publiceras på svenska. PRV hänvisar till att det nu i princip finns enighet om patent med s.k. enhetligt skydd inom EU. För detta slags europeiska patent kommer det framöver inte att finnas några översättningar till svenska och då är det, menar PRV, inte motiverat att lägga större översättningskrav på de svenska patent som meddelas på engelska.

Läs hela remissvaret

/Per Holmstrand, chefsjurist på PRV

2 kommentarer

Under patent

2 svar till “PRV säger ja till förslag om patent på engelska

  1. I am very good at translating from Swedish to English. I have worked doing this for Linköping University,th city of Linköping and several private companies. Please let me know if you might need my help. I have a Bachelor’s degree in English Literature form Boston College in the USA.
    Thank you,
    Joanne Hoffsten
    joanne.hoffsten@telia.com

  2. Ping: Nyskapande och banbrytande år 2020 | PRVbloggen