PRV har aldrig skrivit så bra utlåtanden

Patentexpertrådet på PRV presenterar i dagarna den årliga kvalitetsmätningen av skriftliga utlåtanden för ledningsgruppen. Smått fantastiska resultatet 98 % godkända är det bästa sedan mätningarna började.

Patent- och registreringsverkets (PRV) patentavdelning gör varje år en intern kvalitetsmätning av internationella patenterbarhetsrapporter (PCT) och tekniska förelägganden i nationella patentärenden. I mätningen tittar vi på hur tydliga våra skriftliga utlåtanden är, att vi använder en argumentation som följer praxis och ett språk som kunden lätt kan ta till sig. Kvalitetsmätningen ingår som en del i patentavdelningens affärsplan.

De interna kraven för godkänt är mycket högt ställda, förmodligen högre än vad många av våra kunder förväntar sig. Målet för fjolårets mätning var minst 90 % godkända skriftliga utlåtanden. Det klarade vi av gott och väl, varför målet i år höjdes till minst 95 %. Antalet utlåtanden i mätningen utökades också väsentligt, från cirka 100 förra året till närmare 300 i år. Endast fem av dessa bedömdes icke-godkända. Med andra ord var alltså fler än 98 % av kontrollerade utlåtanden godkända vid internkontroll.

Det är naturligtvis inte utan stolthet vi konstaterar detta.

För patentexpertrådet

Gordana Ninkovic, beslutande patentexpert
Heléne Eliasson, beslutande patentexpert
Monika Bohlin, beslutande patentexpert
Per Karlsson, patentexpertaspirant
Stefan Hultquist, ordförande patentexpertrådet

Kommentarer inaktiverade för PRV har aldrig skrivit så bra utlåtanden

Under patent

Kommentarer inaktiverade.