Vad är immateriella tillgångar och hur mycket är det värt?

Häromdagen hörde jag en intressant definition av begreppet immateriella tillgångar: ”Sådant som skapar högt värde men inte går att skruva fast i fabriksgolvet.” Det kan till exempel vara:

  • Mycket nöjda och lojala kunder som gärna rekommenderar företaget.
  • Mycket motiverade medarbetare som trivs på jobbet.
  • Ett starkt varumärke.

Och dessa immateriella tillgångar brukar vara intimt förknippade med varandra. För nöjda medarbetare skapar nöjda kunder som bygger ett starkt varumärke. Katten på råttan och råttan på repet.

Kan man räkna hem investeringen i immateriella tillgångar, frågar sig många företagsledare. Tveklöst ja på den frågan, svarar Anna Stode som är Demand Marketing Manager och projektledare på CFIGroup. Anna berättar att det företag hon arbetar på erbjuder tjänster för att värdera immateriella tillgångar inom ”Customer Asset Management”*. CFI Group analyserar vad som ökar värdet på företags immateriella tillgångar och visar vilka investeringar som kommer att ge bäst avkastning.

Immateriella tillgångar är inte längre immateriella när man tittar på sista raden i resultaträkningen. Det går förvånansvärt bra att sätta kronor och ören på immateriella tillgångar.

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

* Customer Asset Management är ett område som forskaren Claes Fornell stakat ut. Hans forskning och analysmetodik utgör grunden för det internationella företaget CFIGroup och deras konsultverksamhet inom immateriella tillgångar.  Se företagets US patent i databasen Espacenet

Kommentarer inaktiverade för Vad är immateriella tillgångar och hur mycket är det värt?

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.