Förändringar för varumärkes- och designärenden

I dagarna ändrar PRV sin praxis kring vissa formaliafrågor för varumärkes- och designärenden.  Varför då? Vad är skillnaden? Kommer det att påverka mig? Frågor som uppstår för de som inte arbetar med dessa frågor dagligen bubblar upp. Jag har intervjuat juristchef Magnus Ahlgren för att få svar på några av frågorna.

Vad är det för förändringar?

De främsta ändringarna är att vi i de flesta fall inte längre kräver originaldokument. Det räcker med en bestyrkt papperskopia, fax eller scannat originaldokument. De som idag skickar in handlingar per fax behöver alltså inte sedan även skicka in originaldokumentet. För fullmakter krävs fortfarande originaldokument.

En andra nyhet är att det i ärenden går att skicka in svaromål per e-post (till kundtjanst@prv.se). Patentbesvärsrätten (PBR) har i sin ”G”-dom gett stöd för att det inte krävs underskrift för just svaromål vilket gör att vi kan ta emot svaren som vanliga mail.

Den tredje större ändringen är att vi inte längre kommer att granska firmatecknare. Det är upp till kunden att avgöra att den person som skriver under ett ärende har rätt att göra det.

Varför inför PRV dessa ändringar?

Vi har på PRV tagit ett beslut att verka för att, i de fall det är möjligt, likställa praxis för varumärkes-, design- och patentärenden. Vi har även ett mål att underlätta kommunikationen med PRV. När vi sedan tittar på den internationella utvecklingen är praxislättnaderna i linje med utvecklingen hos många andra myndigheter.

Under våren har vi två (Anna och Magnus) samarbetat och träffat flera olika kundgrupper som har framfört de praktiska problem som uppstår med den tidigare praxisen. Genom att lyssna på deras önskemål jämte de krav på kvalitet och säkerhet som PRV har som myndighet har vi landat i denna lösning.  Att lyssna på vår omvärld och följa med i den tekniska utvecklingen är lika viktigt för oss som för ett företag.

Många av våra design- och varumärkeskunder är småföretagare. Vad innebär förändringarna för dom?

Förändringarna kommer att göra det lättare att kommunicera med PRV. Möjligheten att sicka in svaromål per e-post gäller alla våra kunder.  Samma sak gäller för fax och skannade dokument som skickas elektroniskt.  Vissa har upplevt det som en trygghet att vi har granskat firmatecknare. Nu lägger vi ansvaret på kunden att avgöra vem som ska representera sökanden. Detta måste inte vara en firmatecknare utan kan vara någon annan som fått så kallad ställningsfullmakt, exempelvis en VD eller annan företrädare för bolaget. Vi kommer fortfarande att granska firmatecknare om vi har anledning att ifrågasätta behörigheten hos den som har undertecknat ärendet.  Ändringen innebär alltså inte att ”vem som helst” kan skriva under en ansökan eller ett dokument som ges in för att styrka något visst förhållande. Har till exempel en person som i efterhand visar sig vara obehörig skrivit under ett pantsättningsavtal kan pantsättningen förklaras ogiltig.

För sökande som använder ombud kommer sannolikt samarbetet med ombudet såväl som med PRV att gå smidigare. Detta är något vi strävar efter och hoppas att samtliga våra kunder kommer att uppskatta.

/Anna Danestig, kundansvarig PRV

Kommentarer inaktiverade för Förändringar för varumärkes- och designärenden

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.