Ska jag ta hjälp av ett varumärkesombud?

För många företagare och privatpersoner kan det vara en snårskog att reda ut hur de ska hantera sina immateriella rättigheter såsom patent, varumärke och designskydd. Vem kan hjälpa till med vad och när är det bra att ta professionell hjälp?

En nyhet i snårskogen är att PRV nu har sett över hur vi nämnder ombud på vår webbplats när det gäller varumärken. Som svensk sökande finns det idag inte något krav på att använda ett ombud för varumärkesärenden men i vissa fall kan det både underlätta och ge ett bättre slutresultat. PRV som myndighet pekar inte på några specifika aktörer men vi kan ge handfasta tips om vad som är bra att tänka på vid val av ombud och olika sätt att hitta dessa ombud.  Dessa tips hittar du nu i en vägledning på PRV:s webbplats.

Det finns flera olika typer av aktörer som agerar ombud för varumärke och vi är måna om att framhålla en tydlig och neutral information till allmänheten. Jag vill rikta ett tack till de personer hos olika ombud som har engagerat sig och framfört sina åsikter i denna fråga.

Är du intresserad av patent? PRV har sedan tidigare en motsvarande vägledning vid val av patentombud.

/ Anna Danestig, kundansvarig PRV

Kommentarer inaktiverade för Ska jag ta hjälp av ett varumärkesombud?

Under varumärke

Kommentarer inaktiverade.