Nyskapande och banbrytande år 2020

Sverige har sedan igår en innovationsstrategi. På regeringens uppdrag har en projektgrupp på Näringsdepartementet i dialog med andra departement, myndigheter, organisationer och näringsliv tagit fram en vision för hur Sveriges innovationsklimat ska se ut i framtiden.  I strategin har immaterialrätten fått en viktig roll, vilket glädjer oss på PRV och alla andra som jobbar för att frågan ska få större uppmärksamhet, och att immaterialrätten ska ses som ett strategiskt affärsverktyg. Under arbetet med strategin ordnade PRV och VINNOVA tillsammans med Näringsdepartementet ett av totalt 14 dialogmöten,  där över 90 personer diskuterade området immateriella tillgångar och immaterialrätt. Dokumentationen från mötet spelades sedan in till Näringsdepartementet för att användas i arbetet med strategin.

Strategin utgår från tre huvudprinciper: 1) Bästa möjliga grundförutsättningar för innovation 2) Människor, företag och organisationer som arbetar systematiskt med innovation 3) Ett genomförande av strategin som utvecklar förutsättningarna och mötesplatserna utifrån en helhetssyn. Under den första punkten finns ett delmål som lyder ”Regleringar, marknadsvillkor och normer som främjar innovation” och det är där vi hitta immaterialrätten. Sveriges internationella arbete för utformning av de regelverk som immaterialrätten utgör är otroligt viktig eftersom reglerna i allt större utsträckning utformas på EU- eller internationell nivå.

Sverige behöver fortsätta verka för ett ändamålsenligt nationellt och ett väl fungerande patentskydd och en enhetlig patentdomstol, står det i strategin. I FoI-proppen, som även den släpptes igår, nämns även specifikt den föreslagna möjligheten för PRV att bevilja patent som lämnats in på engelska (läs mer här och här) samt det enhetliga EU-patentet (läs mer här). Båda dessa lösningar skulle befria svenska företag från byråkratisk börda och på så sätt kunna gynna både stora och små med internationella ambitioner.

PRV och VINNOVAs arbete med det gemensamma regeringsuppdraget ”Uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar” gör att de så viktiga frågorna kring immaterialrätt och immateriella tillgångar når hela vägen ut till företagen. Uppdraget är ett prov på något som i innovationsstrategin pekas ut som en av de viktigaste punkterna, nämligen att offentliga verksamheter är innovativa och att de samverkar för att nå gemensamma mål. Efter snart ett år av arbetet med uppdraget känner vi att har fullt fart redan dag ett av den nya strategin, och vi har mer att ge. Vänta bara till 2013.

//Tobias Selin, projektledare på PRV

Regeringens nationella innovationsstrategi

Regeringens forsknings- och innovationsproposition

Kommentarer inaktiverade för Nyskapande och banbrytande år 2020

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.