Rapport från AIPPI:s 43:e världskongress, eller ”AIPPI goes Gangnam Style”

För två veckor sedan hade jag förmånen att delta i föreningen AIPPI:s kongress i Seoul, Korea. Medan jag packade ihop nödvändiga papper och visitkort från kontoret inför resan övertygade min kollega mig om att jag bara måste titta på PSY:s danshit ”Gangnam style”. Vilken tur att jag gjorde det! Sällan har jag väl varit på en IP konferens där så många referenser gjorts till något som skapats för yngre generationer och som inte direkt hör till konferensämnet.

Det hela började när presidenten för AIPPI, Mr Yoon Bae Kim, öppnade kongressen med att dansa… Gangnam style. Inspirerande! Därefter fortsatte flirtandet med den aerobic-liknande dansen, till och med i Power Point-presentationer inför AIPPI:s exekutivkommitté.

Men livet är inte bara dans och lek. I arbetsgrupper diskuterades frågor som tillsammans berörde både patent, varumärke, design, upphovsrätt och den mer övergripande frågan om hur immaterialrätterna förhåller sig till traditionell kunskap. Den svenska AIPPI-gruppen hade förberett frågorna väl på hemmaplan och deltog i gruppdiskussionerna för varje fråga. Själv hade jag deltagit i den svenska arbetsgruppen för fråga Q229 som utredde i vilken mån det är, och i framtiden bör vara, möjligt att använda sig av materialet från patentansökningsakten i en senare process om patentet. I Sverige är det naturligtvis fullt möjligt att få tag på ansökningsakten när patentet är meddelat, och eftersom vi tillämpar en princip om fri bevisföring och fri bevisprövning i Sverige är frågan inte så kontroversiell för vår del. Annorlunda är det i andra länder där aktmaterialet kanske inte alltid är så lätt att nå och där bevisföringsreglerna inte är lika enkla. Som vanligt var det både värdefullt och intressant att lyssna på de övriga deltagarnas infallsvinklar på de ämnen som diskuterades.

Arbetet och diskussionerna resulterade i fem resolutioner som mer eller mindre detaljerat visar på hur AIPPI anser att dessa frågor ska behandlas i framtiden. Allt arbetsmaterial och alla resolutioner finns att ta del av här.

På agendan var även en introduktion till de fyra frågor som ska utredas och förberedas inför nästa års internationella möte i Helsingfors. Mer information om nästa års internationella AIPPI-möte i Helsingfors och de frågor som ska diskuteras där hittar du på http://www.aippi.org/.

Om du vill höra mer om AIPPI, den svenska AIPPI-gruppens arbete eller om innehållet i de resolutioner som antogs i Seoul är du välkommen att komma till den After Work som AIPPI håller på PRV den 14 november. Mer information och anmälan till det hittar du här.

/Louise Jonshammar, jurist på PRV

Fotnot:

The International Association for the Protection of Intellectual Property, förkortat AIPPI, är en internationell organisation vars verksamhet syftar till att utveckla och förbättra immaterialrätten. AIPPI är en politiskt obunden, ideell förening med säte i Schweiz och har över 8000 medlemmar i mer än 100 länder.

AIPPI kan ses som ett språkrör för det industriella rättsskyddet på det internationella planet och har spelat stor roll för vidareutvecklingen av de internationella konventionerna på området, bl.a. Pariskonventionen. Ett viktigt syfte med AIPPI är att bidra till immaterialrättens utveckling och harmonisering samt att skapa förståelse över landsgränserna. I det syftet görs bl.a. jämförande studier med utgångspunkt i rapporter om nationell lagstiftning. Arbetet bedrivs vid regelbundna internationella kongresser, exekutivkommittémöten och inom de nationella grupperna över hela världen.

Mer information om AIPPI, samt den svenska AIPPI-gruppens rapporter, finns att hämta på www.aippi.se

Kommentarer inaktiverade för Rapport från AIPPI:s 43:e världskongress, eller ”AIPPI goes Gangnam Style”

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.