Lovande kursvinter

Det planeras febrilt på PRV inför vinterns alla utbildningar. Det regeringsuppdrag som PRV och VINNOVA har tillsammans att bland annat höja immaterialrättskompetensen hos rådgivare har resulterat i flera spännande kurser. Först ut är en grundkurs i immaterialrätt för medarbetare på andra myndigheter. Redan 21 november besöker vi Sundsvall  där 120 personer från Bolagsverket kommer att få lära sig hur immaterialrätt funkar och hur det kopplar till deras verksamhet. Näst på tur står sedan Tillväxtverket. Självklart finns jurister på de här myndigheterna som har koll på immaterialrätt, men tanken är att även övriga medarbetare ska ha förståelse för frågan. Och suget efter ny kunskap är stort. Under 2013 kommer vi fortsätta med den kursen och utbilda Energimyndigheten, VINNOVA och många andra myndigheter.

I december drar sedan en annan storsatsning igång, nämligen utbildningen vi tagit fram tillsammans med Almi, Innovationsbron och Swedish Incubators and Science Parks (SISP). En speciellt anpassad kurs som kommer att höja de tre organisationernas immaterialrättskompetens, något som kommer att gagna alla de företag som de kommer i kontakt med. Cecilia Hessel, projektledare från PRV:s sida för regeringsuppdraget och ansvarig för kurser, säger att ”det finns en stor efterfrågan på kurser av den här typen och vi ser fram emot att se resultatet av dagen. Under 2013 kommer vi att ordna fler kurstillfällen för att ytterligare stärka de rådgivande och finansierande organisationerna.”

I februari ordnar PRV också en uppföljning på den populära tjänsteinnovationskursen från tidigare i år. Den här gången kommer det att handla om appar och spel. Rådgivare kommer då att kunna lära sig mer om de förutsättning som gäller när de hjälper företag i spelbranschen och de saker man bör tänka på ur ett immaterialrättsperspektiv för att kunna tjäna pengar som utvecklare. Kursen, som ordnas under en halvdag i Stockholm, finansieras av Ungas innovationskraft och kommer att vara gratis för rådgivarna. Kursupplägget kommer att bestå ca fem experter som diskuterar ett case och belyser de viktiga aspekterna ur sitt eget perspektiv. Experterna kommer bland andra att vara en jurist specialinriktad på spelindustrin, en affärsutvecklare, ett varumärkesombud. Hela kursen kommer att sändas live via nätet för den som inte har möjlighet att ta sig till Stockholm.

Om du vill veta mer om de här kurserna (i nämnd ordning), kontakta Tobias Selin, Cecilia Hessel eller Charlott Galant.

/Tobias Selin, projektledare på PRV

Kommentarer inaktiverade för Lovande kursvinter

Under immaterialrätt, upphovsrätt, varumärke

Kommentarer inaktiverade.