A Day in the World (of patents)

Tänk om man skulle ta all världens patentansökningar från en viss dag och ladda i en bärbar dator, placera datorn i en kapsel av stål, fylla kapseln med ädelgasen argon och föra ner den i gruvan Falun? Ett sådant experiment genomförs nu, fast det handlar om bilder. Bilder tagna tisdagen den 15 maj 2012, skriver Ny Teknik.      

Det är den svenska stiftelsen Expressions of Mankind som har tagit initiativ till ”En dag i världen” – den hittills största fotografiska dokumentationen under så kort tid som ett dygn.

Fotografer och amatörer från mer än 170 länder har skickat in över 100 000 bilder. Bilder som ska sparas i 1000 år är det tänkt. Avsikten är naturligtvis att kommande generationer ska kunna se vad vi sysslade med en vanlig vårdag 2012. En del av bilderna visas just nu på Kulturhuset i Stockholm.

Dyveke Frimodt, arkivansvarig och expert på arkivfrågor på PRV, skulle det vara möjligt att göra ett liknande projekt för patentdokumentationen, för att om 1000 år kunna se vad vi uppfann 2012?  

Tekniskt är det fullt möjligt. Patentlagens sekretessbestämmelser kan försvåra hanteringen av projektet.

Vilken livslängd har arkiven? Vilka krav ställs på PRV som myndighet? Kan vi ta del av dagens patentdokument om 1000 år även utan specialkapslar?

Självklart! Vi arkiverar allt på arkivbeständigt format som ska hålla i all evighet.

Hur många dokument finns idag arkiverade på PRV?

Här väljer jag att svara i mättal: 12 186 m hyllor arkiv med pappershandlingar, plus att vi har allt som kommit in digitalt arkiverat digitalt.

Hur långt tillbaka i tiden sträcker sig arkiven?

I Sverige kom de första patenten i början av 1600-talet, de förvaras i Kommerskollegiets arkiv hos Riksarkivet. Från 1885 förvaras patentansökningarna i PRV:s  arkiv.

Vad hittar vi i arkiven på PRV, förutom patentansökningar?

I arkiven har vi mycket mer än bara patentansökningar. Där finns också varumärkesansökningar och mönsteransökningar, namnärenden och periodisk skrift och givetvis en myndighets alla övriga allmänna handlingar.

Är allt material i arkiven allmänt tillgängligt?

Tillgängligheten är i vissa fall inskränkt genom sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen eller patentlagen, som säger att en patentansökan i allmänhet blir offentlig senast 18 månader efter ingivningsdagen. För patentansökningar som har avskrivits eller avslagits innan 18-månaderstiden löpt ut fortsätter sekretessen i all evighet.

Till sist Dyveke, kommer du att se  ”A Day in the World” på Kulturhuset?

Jag har redan varit på den fantastiska utställningen och blivit mycket inspirerad.

Tack Dyveke!

Stefan Hultquist, enhetschef PRV

Fotnot: Utställningen ”A Day in the World” pågår på Kulturhuset i Stockholm fram till 27 januari och på Världskulturmuseet i Göteborg fram till 26 maj 2013. På Kulturhuset visas 460 av bilderna, tagna av 431 fotografer från 80 länder. Samtliga världsdelar finns representerade.

Fotnot 2: Målet med Svensk Patentdatabas är att tillgängliggöra alla offentliga svenska patent och patentansökningar som har, har haft eller kan få rättsverkan i Sverige. I databasen finns också registerinformation. Svensk Patentdatabas hämtar informationen från PRV:s elektroniska aktarkiv och patentregister.

Kommentarer inaktiverade för A Day in the World (of patents)

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.