Avspark för den nationella innovationsstrategin

Fredagen den 23 november arrangerar näringsdepartementet en seminariedag för hur den nationella innovationsstrategin ska förverkligas och följas upp. Näringsminister Annie Lööf leder dagen och drar upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet. 

Den 11 oktober antog regeringen en nationell innovationsstrategi. Strategin pekar ut kompassriktningen för ett stärkt svenskt innovationsklimat 2020.  Sverige ligger i världstoppen av innovativa länder. För att behålla och förstärka den positionen måste förutsättningarna för innovation bli ännu bättre för att klara den allt hårdare globala konkurrensen.

– Vår innovationsförmåga är avgörande för hur vi stärker vår konkurrenskraft, skapar nya jobb och möter samhällets utmaningar. För att vi ska nå målen i innovationsstrategin behöver vi alla gemensamt kavla upp ärmarna och dra åt samma håll, säger Annie Lööf.

I avsparken medverkar ett stort antal regioner, universitet och högskolor, forskningsinstitut, entreprenörer, företag, företrädare för organisationer, myndigheter, såväl som politiker och tjänstemän i Regeringskansliet.

Media är välkommen att delta under hela seminariet. Mötet webbsänds på regeringen.se och kan flöjas på twitter #snis. PRV är på plats och följer arbetet, ni kan följa Marknadschef Paula Lembke via twitter #PaulaLemkbe.

Tid: 8.30-13.00, pressträff kl.10.30-11.00
Plats: The Hub Stockholm, Riddargatan 17 D, 3 trappor

/Anna-Karin Nyman, presschef hos Annie Lööf

Kommentarer inaktiverade för Avspark för den nationella innovationsstrategin

Under Okategoriserade

Kommentarer inaktiverade.